Kariera

 • Działamy od 1936 roku, 
 • Jesteśmy zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny,
 • Codzienne zadania realizujemy pracując w biurze oraz w terenie na świeżym powietrzu,
 • Chronimy przyrodę poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych,
 • Pielęgnujemy historyczne wartości kultury łowieckiej i rozwijamy łowieckie pasje, między innymi poprzez działalność klubów i komisji tematycznych,
 • Organizujemy szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego,
 • Współpracujemy z leśnikami i rolnikami w walce z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF),
 • Prowadzimy i popieramy hodowlę użytkowych psów myśliwskich i ptaków łownych,
 • Wspieramy i prowadzimy prace naukowe w zakresie gospodarowania zwierzyną,
 • Naszą działalność reguluje ustawa „Prawo łowieckie” z 13 października 1995 r., z aktami wykonawczymi, a także statut PZŁ uchwalany przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, uchwały i zarządzenia wydawane przez władze oraz organy PZŁ.

Jak rekrutujemy?

W Polskim Związku Łowieckim zatrudniamy osoby pełne pasji i zapału do pracy, potrafiące kreatywnie myśleć i gotowe na nowe wyzwania.  Tym, co czyni z naszej firmy wyjątkowe miejsce pracy, jest nasza kultura organizacyjna, przyjazna atmosfera pracy, możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji. Etap 1
  Analiza dokumentów aplikacyjnych – wszystkie zgłoszenia do procesu rekrutacji analizowane są przez Wydział Kadr pod kątem wymaganych dla danego stanowiska kompetencji. Po selekcji nadesłanych CV, kontaktujemy się telefonicznie lub mailem z wybranymi kandydatami.Etap 2
Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu kandydaci zapraszani są na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Podczas rozmowy chcemy Cię bliżej poznać i zbadać Twoje predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy na danym stanowisku. Sprawdzamy zarówno wiedzę merytoryczną jak i kompetencje miękkie, które są kluczowe dla naszej organizacji. Proces rekrutacyjny może być wsparty testami kompetencyjnymi, badającymi konkretne umiejętności specjalistyczne bądź predyspozycje osobowościowe do pracy na danym stanowisku.Etap 3
Jeśli obie strony wyrażą chęć współpracy, złożymy Ci ofertę dotyczącą zatrudnienia w naszej firmie. Każdy nowy pracownik zostaje wdrożony na swoje stanowisko pracy przez kierownika danego wydziału czy jednostki organizacyjnej, który wspierać go będzie w pierwszych tygodniach pracy.

  PAMIĘTAJ!

 • Nasze spotkania rekrutacyjne prowadzimy w przyjaznej atmosferze, chcemy żebyś czuł się naturalnie i tym samym pokazał nam jaki jesteś naprawdę, 
 • zawsze przekazujemy informacje zwrotne – szanujemy Twój czas,
 • traktujemy Cię „po partnersku” – jesteśmy elastyczni w wyborze terminów spotkań, przekazujemy informację o firmie i stanowisku, odpowiadamy na wszystkie pytania.

——————————————————————————————

Kontakt z HR

e-mail: rekrutacja@pzlow.pl
tel.: +48 22 5565 570 lub 538

——————————————————————————————————————————-

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

Klauzula informacyjna

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego realizuje strategię personalną poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego.

ZG PZŁ zapewnia swoim pracownikom stabilne warunki umowy o pracę oraz przyjazną atmosferę. Swoim pracownikom oferujemy szeroki pakiet socjalny i dodatkowe świadczenia, między innymi dostęp do opieki medycznej.

Ogłoszenia o pracę

 1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO
 2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA STRZELNICY W SUWAŁKACH
 3. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. HR
 4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY 

PRACUJEMY Z PASJĄ...

Dołącz do naszej organizacji zrzeszającej polskich myśliwych, gdzie będziesz mógł rozwijać swoje łowieckie pasje i zainteresowania…