Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Komunikat nowego Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej informuje, że Prezes NRŁ po zakończeniu wczorajszego posiedzenia Rady zwołał w najpilniejszym możliwym terminie proceduralnym posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej w celu uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2024 r.

Posiedzenie NRŁ odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w trybie hybrydowym.

Prezydium NRŁ zarekomenduje członkom Naczelnej Rady Łowieckiej następującą propozycję:

a) składka normalna – o której mowa w § 124 ust. 1 Statutu PZŁ – na kwotę 400 zł;

b) składka ulgowa – o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ – na kwotę 200 zł;

c) składka ulgowa – o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ – na kwotę 100 zł.

Składka członkowska ustalona powyżej powiększona jest o kwotę 43 zł tytułem opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie, o którym mowa wart. 32 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie za rok 2024 r.

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa