Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Darz Bór - Dasz krew

Nasze inicjatywy

Darz Bór - Dasz Krew

Chronimy przyrodę, a człowiek pozostaje przecież jej częścią. Dlatego w 2018 r. na mocy porozumienia z Narodowym Centrum Krwi zainaugurowaliśmy bezterminową akcję oddawania krwi przez myśliwych na hasło „Darz Bór – Dasz krew”. Rok rocznie udaje się pozyskać coraz więcej krwiodawców-myśliwych. Akcje krwiodawstwa prowadzone są przy okazji lokalnych i ogólnopolskich wydarzeń łowieckich oraz oddolnie przez Zarządy Okręgowe PZŁ.

W 2021 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Darz Bór – Dasz Krew” członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oddali 200 litrów tego najcenniejszego z darów.