Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Zasady selekcji

  1. Uchwała nr 14/2015 NRŁ w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej
  2. Uchwała nr 48/2018 NRŁ z dnia 22 maja 2018 r w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej nr 14/2015 NRŁ
  3. Uchwała nr 50/2018 NRŁ z dnia 24 lipca 2018 r w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej nr 14/2015 NRŁ
  4. Uchwała nr 269/2020 NRŁ z dnia 9 marca 2020 r w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej nr 14/2015 NRŁ
  5. Uchwała nr 518 NRŁ z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej
  6. Uchwała na 582 NRŁ z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy ocenie zgodności odstrzału”.

Strategia dla Łowiectwa