Kary za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Kary za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Do Zarządu Głównego docierają z kół łowieckich informacje o wymierzaniu im przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach łowieckich w ilości wynikającej z wydawanych przez wojewodów rozporządzeń ustalających dla poszczególnych obwodów ilości dzików do…