Polski Związek Łowiecki

"100 lat za nami, wieki przed nami"

1923 – 2023

100 lat za nami...

100 lat Polskiego Związku Łowieckiego to opowieść o budowaniu państwa polskiego, jego przyrody i dziedzictwa narodowego. Po 123 latach niewoli i działań wojennych kraj i polski ekosystem są zdewastowane. Odbudową państwa zajmują się ówczesne elity, które w większości wywodzą się z ziemiaństwa, dla którego łowiectwo jest stylem życia i myślenia. W 1923 roku myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich na ziemiach polskich podpisują w Warszawie akt, na mocy którego powstaje Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który w 1936 r. przyjmuje ostatecznie nazwę Polski Związek Łowiecki. Na jego czele staje hrabia Juliusz Bielski. Świadomi i zorganizowani myśliwi przystępują do odbudowy polskiej przyrody. Kolejne pokolenia odnawiają polską faunę, przywracają bioróżnorodność, chronią gatunki od wyginięcia i budują model łowiectwa, który staje się jednym z najlepszych w Europie i na świecie.

0
Myśliwych w Polsce
0
Polujących kobiet​
0
Kół łowieckich​
0
Koła łowieckie w KŁ PZŁ EKEP

PZŁ to ludzie

Polski Związek Łowiecki to organizacja, która liczy ponad 120 000 członków, z czego prawie 5 000 stanowią kobiety. Wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą ekologii, w szeregi Zrzeszenia rok rocznie wstępuje kilka tysięcy osób, które chętnie włączają się w wiele akcji służących zachowaniu i ochronie rodzimego ekosystemu.

Polscy myśliwi prowadzą edukację ekologiczną, są zaangażowani społecznie i chętnie włączają się w działalność charytatywną PZŁ. Akcje prospołeczne jak „Myśliwska paczka” (nasze materiały), „Darz Bór Dasz-krew” czy „Myśliwi dzieciom” rok rocznie biją rekordy. Myśliwi służą zarówno ludziom, jak i przyrodzie. „100 lat za nami, wieki przed nami”, tylko od nas zależy, co po sobie pozostawimy. Polski Związek Łowiecki 1023-2023.

Plakat okolicznościowy

Relacje

Relacja z targów Euro Target Show

Relacja z pierwszej imprezy targowej w roku jubileuszowym 100-lecia zjednoczonego łowiectwa w Polsce

Kalendarium wydarzeń centralnych

10.05.2023- Warszawa

Gala Jubileuszowa w Filharmonii Narodowej

20.05.2023 – Goraj Zamek

XXIX Wielkopolski Festiwal Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej

08-09.06.2023- Radzymin

XXVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej XXVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” XX Mazowiecki Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej

24-25.06.2023 - Warszawa

„Marsz 100-lecia Myśliwych”

07-09.07.2023 - Słupsk

I Międzynarodowe Mistrzostwa w Strzelaniach z Łuku

19.08.2023 - Katowice

Mistrzostwa strzeleckie pod hasłem „Walka z ASF” Noc Snajperów Zawody strzeleckie o Puchar Juniora PZŁ

02-03.09.2023 - Jarocin

Hubertus Wielkopolski

8-10.09.2023 - Kraków

Hubertus Ogólnopolski

01-15.10.2023- Goraj Zamek

Wystawa trofeów łowieckich „Gospodarka Łowiecka w Polsce” Wyceny międzynarodowe CIC trofeów złotomedalowych

21.10.2023 - Częstochowa

Ogólnopolska Pielgrzymka Myśliwych do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

09-11.11.2023 - Pińczów

Międzynarodowe Łowy z Sokołami

Stałe wystawy w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

31.01.2023 – 12.04.2023 Wystawa pokonkursowa XXVII konkurs fotograficzny im Włodzimierza Puchalskiego 2022
20.04.2023 – 28.06.2023 Strzelectwo, broń i akcesoria myśliwskie
01.07.2023 – 28.07.2023 Zwierzęta łowne w fotografii Jerzego Werle
01.08.2023 – 22.09.2023 100 lat Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce
02.10.2023 – 26.11.2023 Zwierzęta łowne w fotografii Jerzego Werle

Przekaż 1,5% podatku!

Przekaż 1,5 % podatku
dla zwierzyny drobnej