Istotne zmiany w Prawie łowieckim – część druga komunikatu

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, w nawiązaniu do informacji z dnia 25 października 2022 r. o istotnych zmianach w Prawie łowieckim informuje, że zmiany te wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2022 r. Wynika to z art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw … Czytaj dalej Istotne zmiany w Prawie łowieckim – część druga komunikatu