Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

2 grudnia. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Wyżłów Weimarskich PZŁ

Zarząd Klubu Wyżłów Weimarskich Polskiego Związku Łowieckiego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w sobotę 2.12.2023 roku o godzinie 12:00 adres: siedziba ZG PZŁ, Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa.  


Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW – 2.12.2023:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres 01.2022-11.2023.
8. Sprawozdanie finansowe Klubu za okres 01.2022-11.2023.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za okres 01.2022-11.2023.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań.
12. Uchwalenie wysokości składki klubowej na rok 2024.
13. Uchwalenie planu pracy na rok 2024.
14. Wybór:
– Członków Zarządu,
– Członków Komisji Rewizyjnej.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱