Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Miesięcznik Łowiec Polski

Opis

Dla Kół Łowieckich, które zgłoszą od 10 do 19 myśliwych – cena pojedynczej prenumeraty wynosi 170 zł

Dla Kół Łowieckich, które zgłoszą od 20 do 29 myśliwych – cena pojedynczej prenumeraty wynosi 160 zł

Dla Kół Łowieckich, które zgłoszą co najmniej 30 – myśliwych – cena pojedynczej prenumeraty wynosi 150 zł

18,90

„Łowiec Polski” – miesięcznik o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, poruszający tematy z dziedziny nauk przyrodniczych, ekologii, historii, etyki łowieckiej, prawa, broni i amunicji, kynologii łowieckiej, sokolnictwa, łucznictwa myśliwskiego, a także działalności Polskiego Związku Łowieckiego – wydawany od 1899 roku jest jednym z najstarszych tego typu tytułów w Polsce i w Europie. Prowadzi stronę internetową oraz internetowy serwis informacyjny.

Wydawcą miesięcznika jest Polski Związek Łowiecki- Zarząd Główny. „Łowiec Polski” dostępny jest w sprzedaży bezpośredniej, realizowanej we współpracy z najważniejszymi sieciami prasowymi, oraz w prenumeracie, w tym także zagranicznej – największym odbiorcą są Stany Zjednoczone.

Od 2006 roku „Łowiec Polski” liczy sobie 116 stron, a od 2014 roku wydawany jest również w wersji elektronicznej, dostępnej na najpopularniejszych platformach: Apple (za pośrednictwem AppStore) oraz Android (za pośrednictwem Google Play).

Hubertus Ogólnopolski 2022

Malbork,
8-9 października 2022