Wzór wyceny wieńca jelenia sika

Wieniec jelenia sika

Wieniec jelenia sika (Cervus nippon Temminck, 1838).

Lp. Elementy pomiarów Kol. 1.
rozłoga
Kol. 2.
lewa strona
Kol 3.
prawa strona
Kol. 4.
różnice
1. Rozłoga – zmierzona I I zaliczona x x x
Różnica między zmierzoną a zaliczoną rozłogą x x x -
2. Łączna długość odnóg anormalnych w cm x x x -
3. Długość tyk w cm x
4. Długość oczniaków w cm x
5. Długość odnóg środkowych w cm x
6. Długość odnóg wewnętrznych w cm x
7. Długość pierwszych odnóg dodatkowych w cm x - - -
8. Długość drugich odnóg dodatkowych w cm x - - -
9. Długość trzecich odnóg dodatkowych w cm x
10. Obwody dolne tyk w cm x
11. Obwody górne tyk w cm x
Razem w kolumnach
Suma punktów dodatnich z kolumn 1,2 i 3
Suma punktów ujemnych z kolumny 4
Wycena ostateczna

pomiar-wienca-jelenia-sika

Ryc.4. Pomiary wieńca jelenia sika: 1 – rozłoga, 2 – odnoga anormalna, 3 – długość tyki, 4 – długość oczniaków, 5 – długość odnogi środkowej, 6 – długość odnogi wewnętrznej, 7 – długość odnogi dodatkowej, 8 – obwód dolny tyki, 9 – obwód górny tyki.