Wzór wyceny urożenia żubra

Urożenie żubra

Urożenie żubra (Bison bonasus L., 1758).

Elementy wyceny Pomiar Suma Średnia Czynnik Punktacja
I.
P
o
m
i
a
r
y
1. Rozłoga pokryw w cm x x 0,5
2. Obwody pokryw w cm lewej 3,0
prawej
3. Długości pokryw w cm lewej 1,0
prawej
Suma punktów pomiarowych
II. Dodatki za piękno 0 – 3 pkt
III. Potrącenia za userki 0 – 3 pkt
Wycena ostateczna

 

Zrzut ekranu 2013-10-7 o 08.43.56

Ryc.1. Pomiary urożenia żubra: 1 – rozłoga, 2 – obwód rogu, 3 – długość rogu.