Wzór wyceny skóry żbika

Skóra żbika

Skóra żbika (Felis silvestris Schrb.1777).

Elementy wyceny Pomiar Iloczyn Czynnik Punktacja
I.
Pomiary
1. Długość w cm 0,005
2. Szerokość w cm
3. Rozpiętość łap w cm
II.
Dodatki
1. Za długość i równomierność włosa – do 10%
2. Za bokobrody – do 5%
3. Za długość ogona i liczbę pierścieni- do 10%
Wycena ostateczna

Ryc.12. Pomiar skóry żbika: 1 – długość skóry, 2 – szerokość skóry, 3 – rozpiętość łap.