Wzór wyceny skóry wilka

Skóra wilka

Skóra wilka (Canis lupus L., 1758).

Elementy wyceny Pomiar Iloczyn Czynnik Punktacja
I.
Pomiary
1. Długość w cm 0,01
2. Szerokość w cm
II.
Dodatki
1. Za długość włosa – do 10%
2. Za gęstość i równomierność – do 10%
3. Za szerokość kołnierza – do 5%
Wycena ostateczna

skora-wilka

Ryc.10. Pomiary skóry wilka: 1 – długość skóry, 2 – szerokość skóry.