Wzór wyceny parostków sarny

Parostki sarny

Parostki sarny (Capreolus capreolus L., 1758).

Elementy wyceny Pomiar Suma Średnia Czynnik Punktacja
I.
P
o
m
i
a
r
y
1.Długośc tyk w cm lewej 0,5
prawej
2. Ciężar (netto) w g x x 0,1
3. Objętość w cm3 x x 0,3
4. Rozłoga w cm x x 0-4 pkt
Suma punktów pomiarowych
II. Dodatki 1. Ubarwienie 0-4 pkt
2. Uperlenie 0-4 pkt
3. Róże 0-4 pkt
4. Zakończenia odnóg 0-2 pkt
5. Rozwój odnóg 0-2 pkt
6. Ukształtowanie parostków 0-3 pkt
Suma punktów dodatkowych
III. Potrą-
cenia
1. Niedorozwój odnóg 0-2 pkt
2. Usterki ukształtowania 0-3 pkt
Wycena ostateczna

porostki_sarny

Ryc.6. Pomiar parostków rogacza: 1 – długość tyk, 2 – rozłoga.