Wzór wyceny łopat daniela

Łopaty daniela

Łopaty daniela (Dama dama, L. 1758)

Elementy wyceny Pomiar Suma Średnia Czynnik Punktacja
I.
P
o
m
i
a
r
y
1. Długość poroża w cm lewa
strona
0,5
prawa
strona
2. Długość oczniaków w cm lewego 0,25
prawego
3. Długość łopat w cm lewej 1,0
prawej
4. Szerokość łopat w cm lewej 1,5
prawej
5. Obwody róż w cm lewej 1,0
prawej
6. Obwód dolny tyk lewej x x 1,0
prawej x x 1,0
7. Obwód górny tyk lewej x x 1,0
prawej x x 1,0
8. Ciężar poroża w kg (netto) x x 2,0
II. Dodatki 1. Ubarwienie 0-2 pkt
2. Sęki na łopatach 0-6 pkt
3. Moc, kształt, regularność 0-5 pkt
Suma punktów dodatkowych
III. Potrą-
cenia
1. Niedostateczna rozłoga 0-6 pkt
2. Wadliwe łopaty 0-10 pkt
3. Wadliwe krawędzie łopat 0-2 pkt
4. Niedostateczna równomierność 0-6 pkt
Suma punktów ujemnych
Wycena ostateczna

Ryc.5. Pomiary łopat daniela: A1 długość poroża, A2-E1 rozłoga, A5 obwód róży, B2 długość odnogi ocznej, B6 dolny obwód tyki, B7 górny obwód tyki, C,D3 długość łopaty, C4 szerokość łopaty.