"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Dekorowanie złomem

Dekorowanie złomem

ZŁOM

Zwyczaj dekorowania gałązką „złomu” honoruje myśliwego oraz jest wyrazem czci upolowanej zwierzyny grubej.

CO TO JEST?

„Złom” to odłamana (nieodcięta!) gałązka z drzewa lub krzewu charakterystycznego dla łowiska, w którym upolowano zwierza.

KTO GO WRĘCZA?

„Złom” na polowaniu zbiorowym zazwyczaj wręcza prowadzący polowanie, a na polowaniu indywidualnym myśliwy towarzyszący. W przypadku braku osoby towarzyszącej, myśliwy dekoruje zwierza „złomem”, a jego część zakłada na kapelusz.

Ceremoniał odbywa się bezpośrednio po upolowaniu zwierzyny, przed patroszeniem.

PIECZĘĆ

Prowadzący ceremonie drugą część kładzie w miejscu WLOTU pocisku.

OSTATNI KĘS

Prowadzący ceremonię wkłada jedną część „złomu” zwierzynie do gęby (w przypadku dzika do gwizdu).

Prowadzący ceremonię odłamuje z gałązki kolejną część „złomu” umaczaną w farbie i podaje lewą ręką na kapeluszu, kordelasie lub nożu myśliwemu, który pozyskał zwierzynę. Jednocześnie podaje mu prawą dłoń i życzy - Darz bór!

Podczas wręczania złomu sygnaliści grają sygnał pokotu właściwy dla danego gatunku upolowanej zwierzyny grubej.