"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
NUTY SYGNAŁÓW MYŚLIWSKICH

Nuty do pobrania

Zapraszamy do nowej zakładki, gdzie można znaleźć i pobrać nuty sygnałów myśliwskich z podziałem na klasy.