"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Konkurs MYŚLIWI W SIECI 2015/16

Myśliwi w sieci

Dostrzegając ważną rolę Internetu w zakresie przekazu informacji, edukacji oraz promowania pozytywnego wizerunku łowiectwa, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego oraz Komisja Promocji NRŁ pragnie wspierać działania na tym polu, poprzez wytypowanie i nagradzanie twórców najlepszych stron internetowych o tematyce łowieckiej. Organizacja Konkursu ma na celu upowszechnianie oraz promowanie internetowych form przekazu informacji o tematyce łowieckiej, realizowanych przez zarządy okręgowe, koła łowieckie i myśliwych indywidualnych.