Ocena prawidłowości odstrzału

Ocena prawidłowości odstrzału

1) wszystkie pomiary elementów poroża dokonywane są wg formuły CIC;

2) przy pomiarze trofeum łowieckiego dopuszcza się tolerancję w ocenie pomiarów liniowych do 10% ich wartości na korzyść myśliwego, który pozyskał trofeum;

3) przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału skład dokonujący oceny stosuje poniższą punktację:

  • odstrzał prawidłowy          1 pkt zielony (O),
  • odstrzał nieprawidłowy      1 pkt czerwony (X),
  • odstrzał naganny             2 pkt czerwone (XX).