Terminy szkoleń

Terminy szkoleń

Informacje oraz formularze zgłoszeń

O terminach szkoleń dla nowo wstępujących i selekcjonerów prosimy zasięgać informacji we właściwych zarządach okręgowych. Z kolei o szczegółach oraz terminach szkoleń specjalistycznych prosimy zasięgać informacji w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu (tel. 61 282 65 63) lub w Zarządzie Głównym PZŁ (tel. 22 55 65 523).

Poniżej podajemy podstawowe informacje o szkoleniach planowanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w 2017 roku:

Kurs instruktorów sędziów strzelectwa myśliwskiego

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniach 24-25 marca 2018 roku planowany jest kurs instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego. Organizatorem kursu jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie. Kurs odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Suchodole. W sprawie zapisów oraz szczegółów technicznych, związanych z kursem, prosimy zwracać się do ZO PZŁ w Warszawie.

Kurs dla kandydatów na lektorów strzelectwa myśliwskiego

 Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniach 25-27 maja 2018 roku planowany jest kurs dla kandydatów na lektorów strzelectwa myśliwskiego. Odbędzie się on w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Informujemy także, że warunkiem uzyskania uprawnień lektora Polskiego Związku Łowieckiego jest co najmniej 5 letnia przynależność do zrzeszenia (Uchwała ZG PZŁ nr 25/2015). Kurs kończy się egzaminem, którego data i forma zostaną ustalone podczas szkolenia. Koszt udziału w szkoleniu, łącznie z 2 noclegami i pełnym wyżywieniem wynosić będzie ok. 550 zł od osoby. Dojazd do stacji oraz przejazd na szkolenie praktyczne na strzelnicy, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Informujemy także, iż istnieje możliwość przyjazdu na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia, lecz trzeba to uzgodnić telefonicznie biurem stacji, tel. +48 61 282-65-63. Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby oddelegowane przez zarządy okręgowe. W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowane będą także zgłoszenia indywidualne.

Zapraszamy.