"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Odstrzał ważniejszych zwierząt łownych w sezonie 2015/2016 z dnia 31-03-2016

Statystyki łowieckie