"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
2010 - 2015

2010 - 2015

UCHWAŁA NR 59/2014
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

z dnia 16 września 2014r.
Naczelna Rada Łowiecka po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014r. sprawy uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu nr 1/3/2014 z dnia 13 marca 2014r., oraz poprzedzającej ją uchwały Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu z dnia 26 lutego 2014r. nr 47/14, działając na podstawie przepisu § 108 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, postanowiła uchylić uchwałę Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu nr 1/3/2014 z dnia 13 marca 2014r.