I WARSZTATY ŁOWIECKIE DLA KOBIET

I WARSZTATY ŁOWIECKIE DLA KOBIET "DIANA PO POLOWANIU!"

Zarząd Główny PZŁ oraz Klub Dian PZŁ informują, że w dniach 27 lutego-1 marca br. w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym w Kochcicach odbędą się I Warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”. Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem.

Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki.  Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1.  Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 350zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy d.piotrowska@pzlow.pl lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ (ZO pokrywa 160zł, uczestniczka 190zł).  Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi.  Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30zł  zarówno przy zgłoszeniach indywidulanych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ.

W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących za wyjątkiem zawodów strzeleckich (skrócony wielobój myśliwski w konkurencjach skeet, trap i przeloty). Udział w zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym, co wiąże się z dodatkową opłatą w kwocie 20zł.

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego br. Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.

Szczegółowy harmonogram warsztatów przesyłamy w załączeniu.

/-/dr Lech Bloch

Przewodniczący Zarządu Głównego