KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  ASYSTENTÓW  KYNOLOGICZNYCH PRACY  PSÓW  MYŚLIWSKICH

KURS DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH

Działając w porozumieniu ze Związkiem Kynologicznym w Polsce, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego organizuje w dniach 19 – 22.02.2015 roku kurs dla kandydatów na asystentów kynologicznych pracy psów myśliwskich. Kurs odbędzie się w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu ul. Sokolnicza 12. Początek kursu zaplanowany jest na dzień 19.02.2015 roku, o godzinie 15:00.

Warunkiem uczestnictwa w kursie oraz dopuszczenia do egzaminu będzie przesłanie do dnia 10.02.2015r., na adres kierownika kursu następujących dokumentów: podania, życiorysu, świadectwa posiadania co najmniej średniego wykształcenia oraz opinii macierzystego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, zaświadczenia o przynależności do PZŁ. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Opłata za kurs wynosi 100 zł oraz za egzamin 50 zł. Koszty pobytu pokrywają uczestnicy szkolenia we własnym zakresie. Przewidywany koszt noclegów wynosi 54 zł (w pokojach 2-3 osobowych) lub 64,80 zł (w pokojach 2 osobowych o wyższym standardzie), koszt całodziennego wyżywienia wynosi natomiast 64,80 zł.

Kierownikiem kursu jest Andrzej Brabletz, ul. Wieżowa 10, 62 – 006 Gruszczyn. Ilość miejsc jest ograniczona bazą lokalową. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.