KODEKS SOKOLNICZY

KODEKS SOKOLNICZY

 

KODEKS ETYKI SOKOLNICZEJ

  1. Sokolnik jako myśliwy – świadomy jest odpowiedzialności za losy polskiego łowiectwa.
  2. Sokolnika powinna cechować odpowiedzialność przy podejmowaniu wszelkich działań w reprezentowanej przez niego dziedzinie.
  3. Sokolnik odpowiedzialny realizuje wielowiekową misję – szlachetnej sztuki łowów z ptakami.
  4. Sokolnik poznaje i stara się zrozumieć naturalne procesy przyrodnicze, w tym rolę zwierząt drapieżnych. Chroni i propaguje ochronę ptaków drapieżnych.
  5. Ptak łowczy dla sokolnika to obiekt godzien sympatii i troski. Usilnie dba o jego dobro.
  6. Sokolnik poluje dla piękna łowów, a nie tylko dla zdobyczy.
  7. Sokolnik odnosi się z szacunkiem i troską do zwierzyny, obiektu łowów sokolich.
  8. Sokolnik dba o dobre relacje z innymi uczestnikami łowów. Jest powściągliwy w prezentowaniu własnych sukcesów, a solidarny w pomocy innym sokolnikom.
  9. Sokolnik psa podsokolego traktuje jako pełnoprawnego członka zespołu. Zapewnia mu komfort i bezpieczeństwo.
  10. Sokolnik wykorzystuje własne umiejętności w innych formach działań z użyciem ptaków drapieżnych, dba o nienaruszalność dobra sokolnictwa w odbiorze społecznym.