ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH

Zarząd Główny PZŁ oraz Klub Dian PZŁ informują, że w dniach 9-11 grudnia br. w Ośrodku Szkoleniowo- Rekreacyjnym w Kochcicach odbędą się Świąteczne warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”. Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem. W programie między innymi warsztaty łowieckiego decoupage, warsztaty robienia przypinek oraz biżuterii z piór, skór itp, warsztaty edukacyjne i kulinarne, zawody strzeleckie na długie dystanse, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, warsztaty preparowania trofeów i przygotowania skór do wyprawiania wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian! Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1. Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 350zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy hannakozieja@gmail.com lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ. Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ. W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących. Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach, dodatkowych zapisów wymaga jedynie uczestnictwo w strzelaniu dalekodystansowym (200m) do metalowych makiet- wpisowe na zawody wynosi 15zł co pokrywa koszty między innymi związane z wejściem na strzelnice. Amunicję oraz broń zapewnia organizator strzelania firma Swarovski Optik. Udział w zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia br.

Termin może ulec skróceniu w przypadku, gdy zostanie przekroczona zaplanowana liczba 60 miejsc.