Aktualności

Aktualności

Archiwum

MYŚLIWI URATOWALI DWA DANIELE

Zwierzęta zginęłyby w męczarniach, gdyby nie sprawna reakcja myśliwych z KŁ "Orlik" w Szczecinie. Takie postawy zasługują na uznanie. Brawo Koledzy! Zobacz zdjęcia i film z akcji uwolnienia danieli.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie zastrzelenia wilka w dniu 24 stycznia 2016r. w gminie Baligród

W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, informujemy, że sprawa zastrzelenia wilka w miejscowości Żernica w gminie Baligród, została skierowana przez Polski Związek Łowiecki do Prokuratury Rejonowej w Lesku oraz do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ w Krośnie. Obecnie trwają ustalenia między innymi czy zastrzelone zwierzę należy do gatunku wilk szary (Canis lupus), w jakich okolicznościach doszło do tego czynu oraz kto brał udział w procederze.

Czytaj dalej

SKUTKI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014r., o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust.1 w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją, opracowano opinie prawne mające ocenić skutki wyroku dla funkcjonowania obwodów łowieckich oraz umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Czytaj dalej

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH A ŁOWCZYM KRAJOWYM PODPISANE

W dniu 12 stycznia 2016r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Dokument wyznacza główne kierunki działań oraz kreuje cele w zakresie gospodarki łowieckiej, które obie strony będą wspólnie realizować. Podczas wystąpień podkreślano istotny wkład myśliwych nie tylko w gospodarkę łowiecką, ale także bezpieczeństwo państwa i kulturę narodową. Jednocześnie zwrócono uwagę, że wspólny cel jakim jest ochrona przyrody, wymaga podjęcia zintegrowanych działań, które zarówno leśnicy jak i myśliwi będą podejmować na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Czytaj dalej

XXIV FINAŁ WOŚP Z PZŁ

XXIV FINAŁ WOŚP Z PZŁ. Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi po raz pierwszy wzięli udział w 24 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Wielkiej Szarży na ul. Piotrkowskiej. Skorzystaliśmy z zaproszenia Straży Miejskiej w Łodzi – kol. naczelnika Piotra Czyżewskiego i postaraliśmy dołożyć naszą małą cegiełkę do zbiórki pieniędzy przeznaczonych na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Czytaj dalej