"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak

KONKURS PLASTYCZNY FAO „LAS, NASZE WSPÓLNE DOBRO”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat. Konkurs trwa do 31 lipca 2017 i ma na celu zwiększanie świadomości na temat lasów Europy oraz korzyści płynących ze zrównoważonej gospodarki...

Czytaj dalej

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA ws.PUSZCZY...

Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej

Czytaj dalej

CZASOWY ZAKAZ NOSZENIA BRONI

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Czytaj dalej

SPOTKANIE DYREKTORÓW ds. ŁOWIECTWA UE

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego na forum europejskim debatowali między innymi na temat problemu z afrykańskim pomorem świń czy zarządzania dużymi drapieżnikami.

Czytaj dalej

POSIEDZENIE KOMISJI HODOWLANEJ NRŁ

Komisja na swoim posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie zmiany w kalendarzu polowań. Prowadzono rozmowy na temat zmian w okresach polowań między innymi na lochy, łanie jelenia szlachetnego, łanie daniela...

Czytaj dalej

XXII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL "O RÓG WOJSKIEGO"

W dniach 16-17 czerwca 2017 r. w Nowym Sączu odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Mistrzynią Polski została Julia Królik z Zespołu Muzyki Myśliwskiej Klangor. GRATULUJEMY!

Czytaj dalej

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH

Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 r. nadała odznaczenia łowieckie następującym osobom i kołom łowieckim.

Czytaj dalej

IV MISTRZOSTWA POLSKI DIAN W STRZELANIACH...

W dniach 9-10 czerwca Katowice przeżyły najazd polujących kobiet. Do tego wszystkie były uzbrojone! Spotkaniu towarzyszyła fantastyczna atmosfera. Zobacz jak to się skończyło.

Czytaj dalej

MYŚLIWI W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Pod hasłem "Polak Mały" odbyły się obchody dnia dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w których udział wziął Polski Związek Łowiecki.

Czytaj dalej

NOWA PRZEWODNICZĄCA KOMISJI PROMOCJI NRŁ

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Promocji NRŁ - została nim Aleksandra Szulc z Bydgoszczy. Gratulujemy!

Czytaj dalej

DZIEŃ DZIECKA W MINISTERSTWIE Z MYŚLIWYMI

Minister Środowiska z okazji dnia dziecka zaprosił do siebie blisko 100 dzieci. Najmłodsi mogli dowiedzieć się na czym polega praca w resorcie oraz wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez PZŁ.

Czytaj dalej

KONFERENCJA O ŁOWIECTWIE W SENACIE

W dniu 30 maja w Senacie RP odbyła się konferencja pt. Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju" zorganizowana przez Senatora Zdzisława Pupę.

Czytaj dalej