Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Kół Łowieckich oraz ubezpieczenie dodatkowe asysty i ochrony prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu Kół Łowieckich oraz ubezpieczenie dodatkowe asysty i ochrony prawnej

Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych za szkody wyrządzone Kołu lub osobowym trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji Członka władz Koła Łowieckiego. Ubezpieczenie obejmuje także roszczenie regresowe PZŁ z tytułu obowiązku zapłaty odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych o których mówi art. 46 ust 1 Ustawy Prawo Łowieckie. W tym zakresie ubezpieczeni są zarówno Członkowie Zarządu Koła Łowieckiego jak również wszyscy Członkowie Koła Łowieckiego. W przypadku roszczeń kierowanych do Członków Zarządu Koła ochrona obejmuje także małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej jak również spadkobierców Ubezpieczonych. Ubezpieczyciel pokryje, w imieniu Koła lub Członka Zarządu, koszty, opłaty i wydatki w ramach przygotowań do lub uczestnictwa w dochodzeniu (w tym koszty opinii lub porad prawnych, eksperckich, a także udziału świadków w dochodzeniu) poniesione za uprzednią pisemną zgodą Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie pokrywa także koszty poręczenia majątkowego.

Ubezpieczenie asysty i ochrony prawnej

W  zależności od wybranego wariantu  ubezpieczeniem  jest  objęta  ochrona i asysta prawna w zakresie wykonywania działalności statutowej z możliwością rozszerzenia  o pokrycie  uszczerbku  finansowego, powstałego w wyniku konieczności zapłaty kar nakładanych przez PUODO z tytułu uchybieniu przepisom RODO.  Dodatkowo dla   jednej osoby w ramach podmiotu Ubezpieczającego - zapewnione jest  szkolenie on-line  w zakresie RODO, potwierdzone certyfikatem po zakończeniu szkolenia.

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia.

 Informacja o produkcie.

Wyciąg z warunków ubezpieczenia.

Kontakty i bezpośrednia współpraca

Obsługę programów prowadzi Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.

Biuro w Skierniewicach
ul. Gałeckiego 14
tel/fax: 046/834 92 45

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: