Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Szkolenia oraz egzamin dla kandydatów na członków PZŁ

Kandydat w terminie wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE ZNAJOMOŚĆ:

 •   przepisów ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do niej,
 • przepisów ustawy o broni i amunicji i aktów wykonawczych do niej,
 • struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zasad i warunków wykonywania polowania,
 • zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • listy gatunków zwierząt łownych, ich biologię oraz okresy polowań na poszczególne gatunki,
 • budowy oraz dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, budowy i wykorzystania przyrządów optycznych w łowiectwie  - oraz innych elementów podstawowego wyposażenia myśliwskiego,.
 • zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską,
 • podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania,
 • kynologii myśliwskiej,
 • zasad etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej, kulturotwórczej roli  - łowiectwa, historii łowiectwa,
 • zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów,
 • zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad ekologii, w tym zasad kształtowania i odnawiania korytarzy ekologicznych,
 • zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (do pobrania) Egzamin składa się z trzech części:

1. Egzaminu pisemnego składającego się ze 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów.

2. Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.

3. Sprawdzianu strzeleckiego, który odbywa się na strzelnicy i obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie. Natomiast z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu kandydatowi przysługuje prawo do dwóch poprawek z każdej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: