Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Planowanie łowieckie

Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim

Dzierżawca obwodu łowieckiego przedkłada do zatwierdzenia właściwemu nadleśniczemu roczny plan łowieckie w terminie do 21 marca. Jeśli obwód łowiecki graniczy z parkiem narodowym, plan musi być dodatkowo zaopiniowany przez dyrektora tego parku narodowego. W przypadku, gdy na terenie obwodu znajdują się rybackie obręby hodowlane, plan musi być dodatkowo zaopiniowany, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski, przez uprawnionych do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1995r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r., Nr 66, poz.750 z późn. zmianami).
Roczny plan łowiecki w obwodzie łowieckim wyłączonym z wydzierżawiania jest sporządzany przez jego zarządcę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w tym samym terminie.
W przypadku odmowy zatwierdzenia części planu rocznego, plan ten podlega realizacji w części zatwierdzonej. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całości lub części rocznego planu łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Do zmiany i korekty planu rocznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie.
 
Dopuszcza się korektę rocznego plan łowieckiego w zakresie:
1) liczby ubytków w zwierzynie grubej, powstałych w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy na który sporządzony jest plan.
2) liczby zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzału i odłowów w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy na który sporządzany jest plan, w odniesieniu do gatunków zwierzyny na które dopuszczone jest wykonywanie polowania.
Pkt. 1 oraz 2 dotyczą okresu od przedłożenia planu do zatwierdzenia do dnia 31 marca.
 
Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich obowiązani są do złożenia korekty w formie pisemnej, do dnia 30 kwietnia roku w którym obowiązuje dany plan. 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: