Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Jak zostać myśliwym?


1.

Decyzja o pozostaniu myśliwym

By zostać myśliwym niezbędna jest wielka pasja, odwaga i umiejętność przezwyciężania samego siebie. Dlaczego o tym wspominamy ? Bowiem bez wielkiej pasji nie ma mowy o byciu dobrym myśliwym. Bo łowiectwo to nie tylko polowanie, to także prowadzenie gospodarki łowieckiej, to dokarmianie zwierzyny, budowa urządzeń łowieckich. To mroźne noce spędzone na ambonie, przemoknięte ubranie, bezszelestne przedzieranie się przez leśną gęstwinę. Godziny spędzone w ciszy i bezruchu czekając na zwierzynę. To także reintrodukcja gatunków których populacja w łowiskach spada, ochrona zwierzyny przez kłusownikami, korowanie żerdzi na ambonę, z której przyjdzie nam i kolegom polować, uprawa poletek itd. A więc to nie tylko prawa ale i przede wszystkim obowiązki. Pasja sprawi, że każdy obowiązek będzie dla nas przyjemnością i wykażemy się maksymalnym zaangażowaniem, a co do odwagi jest ona niezbędnym atrybutem łowcy. Tak jak i ambicja, by stale rozwijać swe umiejętności i poszerzać wiedzę. Być może temat łowiectwa nie jest Ci obcy. Może myśliwym jest twój ojciec, brat, dziadek. Wówczas jest wielce prawdopodobne, że doskonale rozumiesz czym jest łowiectwo. Jeśli nie miałeś/aś takich możliwości, popytaj kolegów, znajomych może poznają Cie z myśliwymi, którzy wprowadzą Cię w łowiectwo. A gdy jesteś już pewien/pewna, że chcesz być myśliwym rozpoczynasz.

2.

Staż

Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim a najlepiej z przedstawicielem zarządu koła i złożenie podania o przyjęcie na staż. Jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym integrujemy się z członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora itp. Staż jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym integrujemy się z członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora itp. O fakcie rozpoczęcia stażu przez przyszłego adepta, zarząd koła informuje właściwy zarząd okręgowy PZŁ, który wydaje dzienniczek stażysty oraz wprowadza nasze dane do elektronicznego systemu ewidencji. Faktyczną datą rozpoczęcia stażu jest data wprowadzenia naszych danych do rejestru. Po pozytywnym ukończeniu stażu, zarząd koła wystawia nam zaświadczenie o ukończeniu stażu, który daje nam możliwość przystąpienia do kursu dla nowo wstępujących.

Dowiedz się więcej > Pobierz wniosek

3.

Szkolenie dla kandydatów na członków PZŁ

Kandydat w terminie wyznaczonym przez zarząd okręgowy PZŁ odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.

Dowiedz się więcej >

4.

Egzaminy dla kandydatów na członków PZŁ

Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.).

Dowiedz się więcej >Zobacz rozporządzenie

5.

Przyjęcie kandydata na członka Polskiego Związku Łowieckiego

Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu PZŁ właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie). Po spełnieniu w/w warunków osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Członkami Zrzeszenia są: osoby fizyczne – będące członkami kół łowieckich lub niezrzeszone w kołach łowieckich  oraz osoby prawne. Kwestie członkostwa w PZŁ reguluje Statut PZŁ.

6.

Wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej

Będąc członkami Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty, ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.

 

Cudzoziemcy a polowanie w Polsce

Obywatele UE, którzy w swoim kraju posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, chcąc polować w Polsce, muszą złożyć egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku uprawnień selekcjonerskich także zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny płowej. Uprawnienia takie wygasają po upływie 5 lat jeśli zainteresowany nie złoży deklaracji wstąpienia do PZŁ i nie przystąpi do pełnego egzaminu.

Cudzoziemcy spoza UE, posiadający w swoim kraju uprawnienia do wykonywania polowania, chcąc polować w Polsce zdają pełen egzamin w języku polskim i podpisują deklarację członkowską do PZŁ.

W przypadku cudzoziemców nie posiadających w swoim kraju uprawnień do wykonywania polowania obowiązują takie same procedury jak w przypadku obywatela RP ( z odbyciem stażu włącznie). Adresy i numery telefonów do zarządów okręgowych PZŁ znajdują się na stronie www.pzlow.pl w zakładce Zarządy Okręgowe PZŁ.

Jak zostać myśliwym selekcjonerem?

Aby rozszerzyć swoje uprawnienia na możliwość polowania na wszystkie gatunki łowne w Polsce, należy przed właściwą komisją egzaminacyjną PZŁ zdać egzamin, po wcześniejszym odbyciu kursu dla selekcjonerów. Selekcjonerem można zostać po upływie 3 lat członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: