Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Posiedzienie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

5 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności.

 

 1. Zarząd Główny, po przeanalizowaniu kosztów ponoszonych przez 11 zarządów okręgowych z tytułu pomocy prawnej świadczonej przez zewnętrzne podmioty, zdecydował o zobowiązaniu wszystkich zarządów okręgowych, które mają zawarte umowy na świadczenie usług prawnych do ich niezwłocznego wypowiedzenia. Jednocześnie postanawia się o niezawieraniu jakichkolwiek umów z zewnętrznymi podmiotami na świadczenie usług prawnych. Obsługa prawna zarządów okręgowych realizowana będzie w ramach centralnej obsługi prawnej Zarządu Głównego PZŁ.

 2. Zarząd Główny, po zapoznaniu się z pismem Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku z dnia 21 stycznia 2019 r., dotyczącym dofinansowania przedsięwzięcia w postaci budowy wiaty na terenie istniejącej strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Miastko w kwocie 30 000 złotych, zdecydował o odmowie wsparcia finansowego tej inwestycji.

 3. Zarząd Główny, po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji przesłanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie upoważnia w formie pełnomocnictwa notarialnego Łowczego Okręgowego w Olsztynie do ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki na budowę wiaty edukacji ekologicznej.
 1. Zarząd Główny po zapoznaniu się z pismem Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego Chwalęcin, w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 6000 złotych na organizację II Warmińskiego Pikniku Myśliwskiego w Chwalęcinie, zdecydował o wsparciu finansowym tego przedsięwzięcia w kwocie 1000 złotych.
 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchyla uchwałę nr 304 z dnia 25 października 2018 roku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie.
 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchyla uchwałę nr 307 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Wojskowego Koła Łowieckiego „Cytadela” w Warszawie.
 1. Zarząd Główny uchyla uchwałę nr 1/11/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Koła Łowieckiego „Przodownik” Miedary oraz uchwałę nr 88/2018 Zarządu Koła Łowieckiego „Przodownik” Miedary w sprawie skreślenia z listy członków koła myśliwego.
   
 2. Zarząd Główny utrzymuje w mocy uchwałę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Świt” w Warszawie.

 3. Zarząd Główny utrzymuje w mocy uchwałę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku, nr 2/01/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku, w sprawie zawieszenia Łowczego Koła Łowieckiego w pełnieniu jego funkcji do czasu Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Darzbór” w Słupsku.

 4. W związku z rozpoczęciem wydawania legitymacji Sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego w formie plastikowej karty, i konieczności stwierdzenia jej ważności poprzez podpis osoby upoważnionej, Zarząd Główny, działając w oparciu o § 86 ust. 2 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o upoważnieniu pracownika działu Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego, zajmującego się organizacją przedmiotowych szkoleń, do potwierdzania podpisem elektronicznym przedmiotowych legitymacji.

 5. Zarząd Główny utrzymuje w mocy uchwałę Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku nr 3/11/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku, w sprawie uchylenia punktu 5 uchwały nr 1 Zarządu Koła Łowieckiego „Ryś” w Bielsku Podlaskim z dnia 12 grudnia 2017 roku.

 6. Zarząd Główny, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie refundowania przez okręgi, które nie organizują takich przedsięwzięć, kosztów imprez promujących Zrzeszenie, tj. Festiwalu o Róg Wojskiego, Międzynarodowego Konkursu Wabienia Jeleni, Kongresu Kultury Łowieckiej i Hubertusa Spalskiego zdecydował, że – podobnie jak w latach ubiegłych – imprezy te dotowane będą z budżetu centralnego, a ponadto imprezy te, z wyjątkiem Hubertusa Spalskiego, organizowane będą w sposób rotacyjny – corocznie przez inny okręg, co wykluczy potrzebę partycypacji innych okręgów w tych przedsięwzięciach.

 7. Zarząd Główny PZŁ działając w oparciu o § 86 ust. 2 pkt 20 w związku z pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, uwzględniając potrzebę redukcji kosztów funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ, a także mając na uwadze osiągnięte wyniki finansowe za okres ostatnich sześciu lat, postanawia zlikwidować Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ Krośniewice oraz wystąpić do Ministra Środowiska o uchylenie decyzji wyłączenia obwodów z dzierżawy.
 8. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zdecydował o wydaniu zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 z dnia 22 stycznia 2019 roku, w sprawie zasad organizacji centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich w Polskim Związku Łowieckim.

 9. Zarząd Główny PZŁ, działając w oparciu o § 86 ust. 2 pkt 20 w związku z pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz uwzględniając potrzebę redukcji kosztów funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ, a także mając na uwadze osiągnięte wyniki finansowe za okres ostatnich sześciu lat, postanawia zlikwidować Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ Mroków oraz wystąpić do Ministra Środowiska o uchylenie decyzji wyłączenia obwodów z dzierżawy.

 10. Zarząd Główny PZŁ, działając w oparciu o § 86 ust. 2 pkt 14 i 20 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, uwzględniając potrzebę poprawy funkcjonowania Stacji Badawczej PZŁ - Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu, a także mając na uwadze poprawę osiąganych przez jednostkę wyników finansowych postanawia:
 1. Rozdzielić Stację Badawczą PZŁ - Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu na dwie odrębne jednostki;
 2. Nowopowstałym jednostkom w ramach struktury wewnętrznej PZŁ nadać nazwy: Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ „Czempiń”;
 3. Powierzyć obowiązki kierownika Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu Markowi Pankowi,
 4. Powierzyć obowiązki kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ „Czempiń” Maciejowi Budnemu;
 5. Istniejące etaty w wymiarze 9,75 rozdzielić w ten sposób, że 5,25 etatu przyznać Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, a 4,5 etatu – Ośrodkowi Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ „Czempiń”.
 1. Zarząd Główny powołuje na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie Ewę Strupińską-Thor z dniem 5 kwietnia 2019 roku.

 2. Zarząd Główny powołuje z dniem 5 kwietnia 2019 roku na funkcję członków Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku Franciszka Ciemińskiego i Kol. Szymona Należytego.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: