Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ

 

14 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności.

1. Zarząd Główny, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wykluczenia myśliwego z Koła Łowieckiego „Knieja” w Mogilnie, podjął uchwałę o nieuwzględnieniu odwołania d uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 62 „Knieja” z dnia 29.10.2016 roku.

2. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, ustanawia pełnomocnictwo dla Łowczego Okręgowego w Olsztynie w sprawie ustanowienia hipoteki na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z tytułu pożyczki na budowę wiaty edukacji ekologicznej.

3. Zarząd Główny zdecydował o nie uwzględnieniu odwołania myśliwego w zakresie zbadania w trybie nadzoru uchwały nr 37/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach.

4. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchyla uchwałę nr 132/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze z dnia
6 listopada 2018 roku.

5. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, uchyla uchwałę nr 4/1/2019 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie z dnia 7
stycznia 2019 roku.

6. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o wsparciu finansowym kosztów związanych z przejazdem oraz noclegiem Członków
Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”.

7. Zarząd Główny zdecydował o dofinansowaniu Warsztatów Edukacyjnych dla Dian „Diana na Polowaniu”.

8. Zarząd Główny zapoznał się z protokołem z kontroli działalności Ośrodka Hodowli Zwierzyny PZŁ w Wołowcu.

9. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował wyznaczeniu zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli bieżącej działalności ośrodków hodowli zwierzyny oraz zarządów okręgowych w 2019 roku.

10. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o zwrocie całości pożyczki zaciągniętej przez ZG PZŁ na rzecz wykupu siedziby Polskiego Związku Łowieckiego Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach

11. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o zwrocie całości pożyczki zaciągniętej przez ZG PZŁ na rzecz wykupu siedziby Polskiego Związku Łowieckiego Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu

12. Zarząd Główny PZŁ przyjął informację Rady Nadzorczej spółki „Łowiec Polski” w sprawie notorycznego utrudniania przez jej zarząd kontroli działalności firmy oraz
nieudostępnienie dokumentów księgowych. ZG PZŁ przyjął również rekomendację Rady Nadzorczej o odwołanie zarządu spółki „Łowiec Polski”
i upoważnił Łowczego Krajowego do podjęcia działań mających na celu realizację wniosku Radę Nadzorczą.

13. Zarząd Główny:

- powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie
Kolegę Bogdana Packo

- powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie -
Kolegę Zygmunta Leszczyńskiego

- rozpatrując własną prośbę Kol. Wiesława Krupińskiego, odwołał go z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu

- powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu Kolegę
Ryszarda Hołowińskiego

- odwołał z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu Kol.
Jana Łuszczaka

- odwołał z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku Kol. Pawła
Pałubickiego

- powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku - Kol.
Jarosława Żyłka

 ________________________________________________________________________________________________
 

22 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności.

 

1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, zdecydował o  dofinansowaniu zakupu gabloty lub witryny z przeznaczeniem do organizacji wystaw okolicznościowych.

 2. Zarząd Główny w uznaniu całokształtu działalności w zakresie realizacji zadań statutowych w Polskim Związku Łowieckim, a przede wszystkim popularyzacji łowiectwa i działań myśliwych oraz Polskiego Związku Łowieckiego, podjął uchwałę o wystąpieniu do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o nadanie odznaczeń i medali.
3.
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, uchyla uchwałę nr 44/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu z dnia 7 września 2018 roku.

4. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego:

- Uchyla uchwałę nr 5/9/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie z dnia 21 września 2018 roku oraz uchwałę nr 3/2/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie z dnia 29.03.2018 roku.

- Uchyla uchwałę nr 299 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie z dnia 25 października 2018 roku oraz uchwałę nr 31 z dnia 28 czerwca 2017 roku Zarządu Koła Łowieckiego „Zalesie”, jak również uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego „Zalesie” nr 11/06/2018 z dnia 10 czerwca 2018 roku.

5. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, działając w oparciu o § 113 pkt 17 podjął uchwałę o uzupełnieniu składu osobowego Zespołu ds. wydzierżawiania obwodów łowieckich.

6. Zarząd Główny zdecydował o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w kolejnych obszarach działalności PZŁ.

7. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, uchyla uchwałę nr 44/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2019 roku.

8. Zarząd Główny PZŁ wydał zarządzenie nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zawodów w strzelaniach myśliwskich na 2019 rok. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

9. Zarząd Główny PZŁ postanowił wystąpić do Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego o ustanowienie Głównego Kapelana Polskiego Związku Łowieckiego w związku z kończącą się kadencją obecnego Kapelana PZŁ.

10. Zarząd Główny PZŁ postanowił udzielić pełnomocnictw radcy prawnemu i adwokatowi do: reprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego przed podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi, sądami oraz komornikami w sprawie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych Polskiego Związku Łowieckiego. 


W dalszej części posiedzenia zarząd zapoznał się z obecnie funkcjonującymi systemami informatycznymi w Polski Związku Łowieckim. Na zakończenie posiedzenia zarząd omówił strategię rozwoju Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie działań związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, w tym szczególnie tych związanych z walką z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Omówiono także strategię działań promocyjnych w zakresie wizerunku Polskiego Związku Łowieckiego oraz polskiego myśliwego. Zapoznano się z ofertą w zakresie realizacji cyklu programów edukacyjnych, które wyemitowane będą w programie telewizyjnym.

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 

8 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności.

1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zdecydował o nie uwzględnieniu odwołania myśliwego w zakresie zbadania w trybie nadzoru uchwały nr 35/1112018 z dnia 21 listopada 2018 roku, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu.

2. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zdecydował o nie rozpatrywaniu odwołania złożonego przez Członków Założycieli Koła Łowieckiego "Zając" w Bodaczkach od uchwały nr 2/11/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku.

3. Zarząd Główny PZŁ po zapoznaniu się z wnioskiem myśliwego o wznowienie postępowania odwoławczego, zdecydował, że brak jest okoliczności opisanych § 174
Statutu PZL. Przedstawione we wniosku okoliczności sprawy były znane Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Pile w chwili podejmowania uchwały. Zatem, w związku z faktem.
że wnioskodawca nie przedstawił żadnych nowych okoliczności, które mogły być nieznane przy rozpatrywaniu odwołania i mogłyby być istotne dla sprawy, brak jest podstaw do wznowienia postępowania.

4. Zarząd Główny PZŁ po zapoznaniu się z pismem o rozpatrzenie w trybie nadzoru działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie w zakresie podjętej uchwały nr 49a120l8 z dnia 25 października 2018 roku zdecydował, że brak jest okoliczności na zastosowanie trybu nadzoru w podniesionych przez zainteresowanego kwestiach. Tryb nadzoru jest trybem szczególnym - kasacyjnym i stosowany jest wyłącznie w przypadkach rażącego naruszenia przepisów prawa, bądź
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Analiza przesłanych dokumentów nie wskazuje, aby sytuacja taka miała miejsce.

5. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na wniosek zainteresowanej odwołał z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie Koleżankę Hannę Kozieja-Maleńczyk z dniem 8 stycznia 2018 roku.

6. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na wniosek Łowczego Okręgowego, z dniem 8 stycznia 2018 roku, powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie Kolegę dr Jarosława Sadowskiego.

7. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na wniosek Łowczego Okręgowego w Słupsku odwołał z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZL w Słupsku Kolegę Pawła Pałubickiego, z dniem 8 stycznia 2018 roku.

8. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po zapoznaniu się z wnioskiem członków założycieli Klubu Wyżła Niemieckiego Krótkowłosego. zdecydował o powołaniu Klubu Wyżła Niemieckiego Krótkowłosego, przy Polskim Związku Łowieckim

9. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o przyjęciu jako obowiązującego. dokumentu o nazwie "Regulamin zakupów w Polskim Związku
Łowieckim".

10. Zarząd Główny PZL po zapoznaniu się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt II C 471/17) oraz pismem z dnia 27 grudnia 2018 roku
o uchylenie w trybie nadzoru działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu zdecydował, że brak jest okoliczności zastosowanie trybu nadzoru
w podniesionych przez zainteresowanego kwestiach.

11. zarząd Główny PZŁ po zapoznaniu się z pismem o rozpatrzenie w trybie nadzoru działalności Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku i Koła Łowieckiego "Ostoja Mikorowo" zdecydował. że brak jest okoliczności na zastosowanie trybu nadzoru w podniesionych przez zainteresowanego kwestiach.

12. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o odwołaniu Rady Nadzorczej Spółki "Łowiec Polski".

13. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o powołaniu Rady Nadzorczej Spółki .Lowiec Polski".

Na zakończenie posiedzenia członkowie zarządu przedyskutowali problematykę związaną z występowaniem i rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, w zakresie roli myśliwych w zwalczaniu wirusa, poprzez realizację odstrzału w ramach planowej gospodarki łowieckiej oraz odstrzałów sanitarnych i redukcyjnych dzików wynikających z wydawanych aktów prawnych w tym zakresie. Zarząd zwrócił uwagę na trwającą intensyfikacje odstrzału dzików w ramach polowań zbiorowych w miesiącu styczniu, co powinno przyczynić się do redukcji populacji.

Ponadto omówiono także strategie komunikacji w strukturach PZŁ w zakresie Afrykańskiego Pomoru Świń.

______________________________________________________________________________________________

18 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności.

Na początku posiedzenia Pani Dyrektor Biura Promocji i Projektów- Katarzyna Sikora zapoznała zebranych z problematyką planów związanych z realizacją programów edukacyjno-promocyjnych z dziedziny łowiectwa w 2019 roku. Przedstawiła jakie programy były realizowane w 2018 roku i jakie kwoty Zarząd Główny wydatkował na te przedsięwzięcia.

Następnie na wniosek Łowczego Krajowego Zarząd zdecydował. że zaciągnięta pożyczka w zarzą.dach okręgowych na zakup kontenerów chłodniczych przeznaczonych do przetrzymywania pozyskanych dzików, zostanie zwrócona w ramach rozliczenia składki członkowskiej pomiędzy zarzą.dami okręgowymi i Zarządem Głównym
PZŁ.

      1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zdecydował o utrzymaniu w mocy Uchwały Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku.

 1. Podjęto uchwałę dot. utrzymania w mocy uchwały Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze nr 34/18 z dnia 13 listopada 2018 w sprawie: nałożonej kary porządkowej na myśliwego za naruszenie zasad selekcji osobniczej, w postaci zawieszenia w prawach polowania na samce gatunku jeleń
  szlachetny na okres 2 lat.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, uchyla uchwałę nr 53/2018 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie z dnia
  19 listopada 2018 roku oraz poprzedzająca ją uchwałę nr 50/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku.

 1. Zarząd Główny z okazji Jubileuszu 95-lecia PZL, w uznaniu całokształtu działalności promującej Polski Związek Łowiecki, a w szczególności w dziedzinie współpracy z młodzieżą szkolną, w tym realizacją programów edukacyjnych oraz systematycznych spotkań i pogadanek dotyczących głównie polskiej fauny i flory. podjął uchwałę o wystąpieniu do Kapituły Odznaczeń Łowieckich o nadanie Medalu św. Huberta.

 1. Zarząd Główny PZŁ zapoznał się ofertą programów edukacyjno-promocyjnych na rok 2019 i zdecydował o dofinansowaniu realizacji w 2019 roku przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-promocyjnym. które wyemitowane będą w mediach o zróżnicowanym zasięgu.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, zdecydował o przyjęciu założeń opracowania Rocznych planów finansowo-gospodarczych na rok 2019
  przez zarządy okręgowe oraz terminów uiszczania składki członkowskiej.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego na wniosek Łowczego Okręgowego odwołał z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Słupsku
  następujących kolegów: Jana Dominieckiego, Janusza Stachowicza, Stanisława Olzackiego.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, na wniosek Łowczego Okręgowego powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZL w Słupsku następujących kolegów: Piotra Mazura, Pawła Pałubickiego, Janusza Rosińskiego.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, na wniosek Łowczego Okręgowego, powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZL w Tarnowie
  kolegę Janusza Onaka.

 1. Zarząd Główny PZŁ podjął uchwałę o zatwierdzeniu „Terminarza centralnych zawodów strzeleckich na rok 2019". Terminarz obejmuje 43 zawody strzeleckie o zasięgu ogólnokrajowym, w tym "Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej, Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, Krajowy Konkurs Kół Łowieckich oraz
  Mistrzostwa PZŁ Dian.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, na wniosek Łowczego Okręgowego powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZL w Warszawie
  kolegę Andrzeja Lechnę.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, na wniosek Łowczego Okręgowego odwołał z funkcji członka Zarządu Okręgowego PZL w Rzeszowie następujących kolegów: Marka Szczura, Mieczysława Struzika, Jerzego Peree.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, na wniosek Łowczego Okręgowego powołał na funkcję członka Zarządu Okręgowego PZL
  w Rzeszowie nastypujących kolegów: Adama Orlewskiego, Dawida Skiba, Stanisława Wróbel.

 1. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po zapoznaniu się z protokołem Zespołu ds. rozstrzygania problemów spornych przy wydzierżawianiu obwodów łowieckich zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do Starosty Powiatu Rawa Mazowiecka, o dzierżawę obwodu łowieckiego nr 173 położonego w Okręgu Skierniewickim, dla Koła Łowieckiego „Anser” w Morągu.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: