Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Wygraliśmy proces o naruszenie dóbr osobistych Polskiego Związku Łowieckiego

Polski Związek Łowiecki wygrał kolejny proces o naruszenie dóbr osobistych. Nie zgadzamy się na obrażanie ponad 127 tys. myśliwych, członków PZŁ. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego dba o dobre imię instytucji o blisko 100-letniej tradycji.   

30 stycznia 2019 roku, po przeprowadzeniu rozprawy, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, I Wydział Cywilny, w sprawie z powództwa Polskiego Związku Łowieckiego przeciwko Stanisławowi Ojdana (sygn. I ACa 647/18) o naruszenie dóbr osobistych Polskiego Związku Łowieckiego oddalił apelację pozwanego S. Ojdana, jako bezzasadną. Sąd w treści ustnych motywów uzasadnienia wskazał, że wypowiedź pozwanego przekroczyła granice dozwolonej krytyki, a pozwany w toku postępowania nie przedstawił żadnych wniosków dowodowych, które służyłby udowodnieniu tezy, że miał on prawo nazwać publicznie PZŁ "wielką mafią". Wyrok ten, jak i wyrok I instancji (Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział I Cywilny sygn. I C 1429/16), są prawomocne.

W konsekwencji pozwany jest zobowiązany w terminie 30 dni od uprawomocnienia się wyroku do:

1) opublikowania na własny koszt w miesięczniku „Łowiec Polski”, w ramce o minimalnych rozmiarach 16 cm szerokości i 5 cm wysokości na białym tle, czcionką Times New Roman koloru czarnego, nie mniejszą niż 4 mm oświadczenia o następującej treści:

Stanisław Ojdana przeprasza Polski Związek Łowiecki za to, że naruszył jego dobra osobiste w ten sposób, że w wywiadzie udzielonym telewizji Polsat bezpodstawnie określił Polski Związek Łowiecki mianem "wielkiej mafii". Niniejsze oświadczenie jest publikowane w wyniku przegranego procesu sądowego”. 

2) zapłacenia na rzecz Fundacji hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących z siedzibą w Warszawie kwotę 1000 zł (tysiąc złotych), wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku uchybienia terminowi płatności;

3) zwrotu części poniesionych kosztów sądowych za I instancję oraz kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym.

Wyrok1ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrok2ok

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: