Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Zwalczanie wirusa ASF. Działamy zgodnie z planem

Pełna współpraca ze wszystkimi organami Państwa i kompleksowe działania – tylko tak możemy odnieść sukces w walce z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń w populacji dzika. Zdajemy sobie sprawę z ogromnych konsekwencji przyrodniczych, gospodarczych i ekonomicznych obecności ASF w naszym kraju, dlatego temat zwalczania tego wirusa jest dla nas priorytetem. Polski Związek Łowiecki od wielu miesięcy realizuje kompleksowy i dobrze przygotowany plan, mający na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się ASF na obszarze całej Polski.

Wirus Afrykańskiego Pomoru Świń nie jest groźny dla człowieka. Zagraża jednak trzodzie chlewnej, a co za tym idzie, niesie poważne konsekwencje gospodarcze i ekonomiczne dla rynku hodowli tych zwierząt, i dla samych rolników. Tylko skoordynowane i szeroko zakrojone działania gwarantują sukces. Działamy w granicach prawa i zgodnie ze swoimi kompetencjami. Polski Związek Łowiecki współpracuje z rządem, oferując wymierną pomoc, stosujemy się do wszelkich wytycznych Inspekcji Weterynaryjnej. Walka z wirusem ASF to nie tylko odstrzał sanitarny dzików, choć ten niewątpliwie jest niezbędny. Nasz plan to konkrety. Oto one.

Prewencja

 • Utworzyliśmy w czterech wschodnich, nadgranicznych okręgach specjalne grupy interwencyjne, których celem jest zapobieganie przemieszczaniu się potencjalnie zarażonych dzików zza wschodniej granicy. Powstają kolejne takie grupy.
 • Koła łowieckie biorą udział w akcjach poszukiwania padłych dzików organizowanych przez Lasy Państwowe oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Myśliwi poszukują padłych dzików we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną, w strefach zagrożonych wystąpieniem wirusa, lub tam, gdzie został on stwierdzony, a na pozostałej części kraju monitorują łowiska podczas wykonywania polowań oraz prac gospodarczych. Co ważne, wszystkie czynności wykonywane są przez myśliwych nieodpłatnie.
 • Dystrybuujemy wśród myśliwych specjalne zestawy bioasekuracyjne, które chronią przed przenoszeniem wirusa przez ludzi.

Edukacja

 • Prowadzimy cykliczne szkolenia dla myśliwych, dotyczące postępowania ograniczającego rozprzestrzenianie się ASF oraz kampanie informacyjne podnoszące świadomość członków PZŁ w zakresie zwalczania wirusa.

Strategia

 • Przyjmujemy ustalenia wypracowane na oficjalnej Grupie Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików. Zasadniczym celem strategii jest ograniczenie populacji dzika do poziomu 0,1 os./km2 na terenie całego kraju. Co ważne, myśliwi polują na dziki zgodnie z ustalonymi wcześniej i zatwierdzonymi przez Lasy Państwowe planami łowieckimi.
  Od 1 kwietnia do końca listopada 2018 r. pozyskano w ramach polowań blisko 168 tys. dzików, przy prawie 3 mln wyjść w łowisko. Koszt społecznej pracy myśliwych, wraz z dojazdami oraz amunicją, szacuje się na kwotę blisko 583 mln zł. Oznacza to, że koszt pozyskania jednego dzika wynosi 3400 zł. Sumaryczny, roczny plan łowiecki na rok gospodarczy 2018/2019 zakłada pozyskanie ponad 185 tys. dzików, na dzień 30 listopada 2018 pozyskanie wynosi więc 90,7% rocznego planu. Realizacja planu łowieckiego nie stanowi zagrożenia dla populacji dzika. Pozyskanie dzika jest realizowane w ramach polowań indywidualnych. Realizowane jest także w ramach polowań zbiorowych, jak każdego roku, do 31 stycznia. W obecnym okresie prowadzone przez koła łowieckie polowania są koordynowane przez zarządy okręgowe.
 • Kupiliśmy 203 sztuki chłodni do przechowywania dzików i użyczyliśmy je kołom łowieckim, jednocześnie dokonujemy stałych kontroli tych chłodni pod kątem prawidłowości ich użytkowania. Chłodnie są niezbędne zarówno do wykonywania odstrzału sanitarnego, jak i planowanego. Chcemy kupić kolejnych 200 chłodni.
 • Prowadzimy odstrzał sanitarny dzików, będący nakazem Inspekcji Weterynaryjnej. Odstrzał sanitarny to działanie zlecone myśliwym przez ustawodawcę, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Planujemy zakup urządzeń termowizyjnych do wyszukiwania dzików oraz prowadzenie badań telemetrycznych związanych z przemieszczaniem się tych zwierząt.

Efekty

 • Od 14 września 2018 r. nie odnotowano przypadków ASF w trzodzie chlewnej. Brak przypadków ASF u dzików poza strefami. 
 • W połowie października 2018 r. Komisja Europejska uwolniła 60 polskich gmin od ograniczeń związanych z afrykańskim pomorem świń. Polska wystąpiła do KE o zniesienie restrykcji w kolejnych gminach.
 • Na podstawie wypłacanych szkód łowieckich, które są znacznie niższe w obecnym sezonie łowieckim w stosunku do roku poprzedniego, możemy stwierdzić obniżoną populację dzika.

Nasz priorytet to bezpieczeństwo. Dlatego Polski Związek Łowiecki będzie podejmował, także wspólnie z organami Państwa, kolejne działania w kierunku zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się ASF na obszarze Polski.

 

Łowczy Krajowy

                                                                                     Piotr Jenoch

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: