Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Posiedzenie Zarządu Głównego PZŁ

29 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Podjęto uchwały dotyczące bieżącej działalności:

 1. Podjęcie uchwały dotyczącej utrzymania w mocy obowiązujących uchwał Zarządów Okręgowych PZŁ w Lublinie i Tarnowie w sprawie kar porządkowych nałożonych na myśliwych za naruszenie zasad selekcji osobniczej.

 2. Podjęcie uchwały dot. uchylenia uchwały nr 6 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wykluczenia myśliwego z Koła Łowieckiego „Bażant” w Borowej.

 3. Podjęcie uchwały dot. utrzymania w mocy uchwały Zarządu Okręgowego w Lublinie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie nałożenia kary w postaci zawieszenia myśliwego w prawach polowania na samce gatunku jeleń szlachetny na okres 6 miesięcy, za naruszenia zasad selekcji osobniczej.

 4. Podjęcie uchwały dot. uchylenia uchwały Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie z dnia 1 października 2018 r., w sprawie wykluczenia myśliwego z Koła Łowieckiego „Wiarus” w Lublinie.

 5. Zarząd Główny, po zapoznaniu się z dokumentacją dot. wykluczenia myśliwego z Koła Łowieckiego „Knieja” w Mogilnie, podjął uchwałę o nieuwzględnieniu odwołania od uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego nr 62 „Knieja” z dnia 29.10.2016 roku.

 6. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę o:

  - dofinansowaniu Klubu Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim,
  - powołaniu Klubu Jamników przy Polskim Związku Łowieckim,
  - powołaniu Klubu Wyżłów Wejmarskich przy Polskim Związku Łowieckim,
  - dofinansowaniu na organizację przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie Regionalnego Konkursu Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras.

 7. W związku ze stwierdzonym brakiem przeprowadzenia konkurencji „bobrowanie za żywą kaczką” podczas Krajowej Oceny Pracy Wyżłów, której organizatorem był Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu, jako niezgodnej z regulaminem prób i konkursów pracy psów myśliwskich, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął uchwałę o anulowaniu Krajowej Oceny Wyżłów w 2018 roku oraz unieważnieniu wystawionych dyplomów uczestniczących w niej wyżłów. Jednocześnie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zobowiązuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu do zwrotu wpisowego uczestnikom.

 8. Zarząd Główny podjął uchwałę o przedłużeniu okresu ważności dotychczasowych legitymacji Polskiego Związku Łowieckiego do dnia 31 grudnia 2019 roku, jako terminu ostatecznego.

 9. Zarząd podjął uchwałę o opłacie składki członkowskiej Zrzeszenia za  rok 2018 do Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (Conseil International de la Chasse et de la Cionservation du Gibier  - CIC).

 10. Zarząd podjął uchwałę o organizacji Ogólnopolskich Obchodów Hubertusa Krajowego na terenie Okręgu Zamojskiego. Obchodu Hubertusa zaplanowane zostały na 4-6 października 2019 roku.

 11. Zarząd Główny odwołuje:

  - Pana Mariana Wilczewskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Okręgowego – Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku, z dniem 30 listopada 2018 roku.
  - Pana Krzysztofa Romanowskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Okręgowego – Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, z dniem 30 listopada 2018 roku.
  - Pana Piotra Stanka z funkcji Przewodniczącego Zarządu Okręgowego – Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, z dniem 30 listopada 2018 roku.

 12. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołuje:

  - Pana Andrzeja Wójcika na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego – Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku, z dniem 1 grudnia 2018 roku.
  - Pana Łukasza Urbańskiego na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego – Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, z dniem 1 grudnia 2018 roku.
  - Pana Marcina Hendzel na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego – Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, z dniem 1 grudnia 2018 roku.

 13. Na podstawie Statutu PZŁ Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego:

  - uchyla uchwałę Zarządu Okręgowego PZŁ w Kielcach z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu funkcji wszystkich członków    Zarządu Koła Łowieckiego „Ponowa” w Miłkowskiej Karczmie, jako podjętą z naruszeniem Statutu PZŁ. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
  - uchyla uchwałę Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 11 września 2018 roku polecającą Zarządowi Okręgowemu  Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach wykonanie uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Kielcach z dnia 8.11.2017 r. w sprawie wykluczenia Koła Łowieckiego „Ponowa” w Miłkowskiej Karczmie.

 14. Na podstawie Statutu PZŁ Zarząd Główny poleca Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Kielcach oraz Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Lublinie niezwłoczne wykonanie prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Ponowa” nr 2 z dnia 3 września 2017 r., w sprawie zmiany siedziby koła i adresu koła.

 15. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, po przeanalizowaniu protokołu z posiedzenia Zespołu ds. wydzierżawiania obwodów łowieckich z dnia 20 listopada 2018 roku, w związku z brakiem rekomendacji zespołu ds. dzierżawy obwodów, zdecydował o skierowaniu sprawy do Zarządu Okręgowego PZŁ w Skierniewicach, celem rozpropagowania informacji o niewydzierżawionym obwodzie łowieckim i ponownym zebraniu i rozpatrzeniu wniosków przez w/w Zespół.

 16. Zarząd Główny dokonał sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 171/2018 z dnia 12 października, dotyczącej powołania Huberta Znamierowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki „Diana” w Olsztynie.

 17. Na podstawie Statutu PZŁ Zarząd Główny zdecydował o włączenie się w organizację I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników”. Zarząd zdecydował także o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia.

 18. Zarząd zapoznał się z propozycją komunikatu prasowego Zarządu Głównego pt. „Audyt wewnętrzny i oczekiwana przez myśliwych i społeczeństwo zmiana funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego”. Projekt komunikatu został zaakceptowany.

Na zakończenie posiedzenia Kol. Katarzyna Sikora – Dyrektor Biura Promocji i Projektów ZG PZŁ poinformowała o działaniach związanych z promocją łowiectwa oraz zamierzeniach dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Zrzeszenia, jak również o projektach realizowanych ze środków zewnętrznych.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: