Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowiekiego odpowiada na zarzuty byłej rzecznik prasowej

Każdego dnia Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego zajmuje się merytoryczną pracą na rzecz polskiego łowiectwa. Chcąc jak najlepiej i najefektywniej wykonywać swoje zadania, Łowczy Krajowy Piotr Jenoch nie reagował osobiście na pojawiające się dotychczas w przestrzeni publicznej krzywdzące insynuacje nie potwierdzone żadnymi dowodami oraz pomówienia pod adresem zarówno Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, a także konkretnych osób. Jednak ostatnia aktywność pani Diany Piotrowskiej, byłego pracownika Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w tym opublikowany z datą 19.11.2018 r. wywiad w magazynie „Brać Łowiecka”, nie pozostawia nam wyboru. Nie ma zgody na nieprawdziwe informacje kierowane pod adresem ludzi, którzy każdego dnia ciężko pracują na rzecz polskiego łowiectwa i społeczności polskich myśliwych.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stanowczo prostuje informacje przekazane w wywiadzie przeprowadzonym z byłą rzecznik prasową. Jak zawsze w takiej sytuacji, najlepiej bronią się fakty. Oto one:

1. Projekt dotyczący kampanii promocyjnej po raz pierwszy został złożony 15.09.2017 r. pt. "Młody tropiciel zwierząt". Projekt został zarekomendowany do dofinansowania, jednak Zarząd Główny PZŁ 11.10.2017 r. wycofał wniosek, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej unieważnił nabór. W kolejnym ogłoszonym przez NFOŚiGW konkursie dotyczącym edukacji ekologicznej Zarząd Główny PZŁ dnia 22.12.2017 r. ponownie złożył wniosek o dofinansowanie pt. "Ogólnospołeczna kampania edukacyjno-informacyjna”. Projekt został zarekomendowany do dofinansowania, jednak Rada Nadzorcza NFOŚiGW w lipcu 2018 r. nie podjęła uchwały by go dofinansować. W związku z powyższym Zarząd Główny PZŁ aplikował do kolejnego konkursu o tej tematyce i od sierpnia 2018 r. trwały prace nad wnioskiem o dofinansowanie. Dnia 19.09.2018 r. ZG PZŁ po zmodyfikowaniu projektu i zmniejszeniu kwot złożył kolejny wniosek dotyczący kampanii informacyjnej, o czym ówczesny pracownik ds. projektów pani Diana Piotrowska miała informację, ponieważ także uczestniczyła w spotkaniach z pracownikami prowadzonych przez przełożonego, dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów. Należy dodać, że pani Diana Piotrowska nie była autorem żadnego z ww. wniosków, pracował nad tym zespół osób. Do czasu zatrudnienia osób kompetentnych (wyłonionych w przeprowadzonych rekrutacjach podczas tworzenia Biura Promocji i Projektów) w ZG PZŁ były podpisywane umowy zlecenia na przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.

2. Nieprawdą jest, że Biuro Promocji i Projektów (w artykule błędna nazwa) złożyło tylko jeden wniosek o dofinansowanie ze środków publicznych. W okresie zaledwie 5 miesięcy Biuro przedłożyło 5 wniosków o dofinansowanie, na projekty dotyczące zarówno prowadzenia kampanii medialnej, jak i działań dotyczących zwalczania wirusa ASF oraz działań z zakresu ochronny czynnej zwierząt, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Biuro Promocji i Projektów realizuje również projekt pt. "Ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF". Obecnie realizacja projektu przebiega prawidłowo – do końca października dostarczono 173 chłodnie do kół łowieckich. Termin zakończenia projektu to 30 listopada 2018 r. Należy nadmienić, że autorem tego projektu również nie była pani Diana Piotrowska.

3.Odnośnie zmian na stanowisku rzecznika – ówczesna pani rzecznik w maju napisała e-maila do swojego pracodawcy, że rezygnuje z funkcji rzecznika, wyrażając jednocześnie chęć pracy przy projekcie edukacyjnym. Łowczy Krajowy zgodził się na ww. zmianę. W związku z powyższym została przeprowadzona rekrutacja na stanowisko rzecznika prasowego. Podczas przekazywania stanowiska pracy pani Piotrowska nie przekazała większości dokumentów i urządzeń służbowych, obiecując, że przekaże je po powrocie z urlopu. Po powrocie z urlopu pani Diana Piotrowska pojawiła się w pracy na jeden dzień, zabierając bez zgody pracodawcy komputer służbowy i tablet. W związku z przedstawianymi od tego okresu zwolnieniami lekarskimi, pracodawca wystosował do pani Piotrowskiej pisma z prośbami o przekazanie danych (loginy, hasła do kont w mediach społecznościowych, baza danych kontaktów itp.). Niestety pani Diana Piotrowska nie pojawiła się w pracy, aby zdać sprzęt służbowy, dlatego pracodawca był zmuszony powołać Komisję by pani Diana Piotrowska przekazała urządzenia służbowe. Problem polegał na tym, że to pani Piotrowska zakładała wszelkie konta służbowe w mediach społecznościowych na swoich prywatnych adresach e-mailowych.

4.To Łowczy Krajowy 22 października podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z panią Dianą Piotrowską, gdyż w tym dniu posiadał wiedzę o wszystkich naruszeniach dokonanych przez pracownika. Formalne wypowiedzenie umowy zostało skierowane do pani Piotrowskiej 26 października 2018 r., zanim ona – za pośrednictwem męża – złożyła wypowiedzenie umowy o pracę.

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę było ciężkie naruszenie przez panią Dianę Piotrowską podstawowych obowiązków pracowniczych, uregulowanych w przepisach: kodeksu pracy i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a także w przepisach regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy obowiązującego w Polskim Związku Łowieckim. Zastosowany przez pracodawcę tryb procedowania był w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, popartymi ugruntowaną linią orzecznictwa sądowego. Ponadto, informujemy, że na chwilę obecną do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego nie został złożony pozew do sądu kierowany przez panią Dianę Piotrowską.

5. Zarząd Główny Polskie Związku Łowieckiego w żadnym czasie i w żadnej formie nie zabierał publicznie głosu na temat – jak mówi pani Piotrowska – rzekomego jej „udziału w nieprawidłowościach, do których podobno doszło w PZŁ”. Jedynym oficjalnym, publicznym komunikatem na temat audytu wewnętrznego przeprowadzonego w PZŁ był komunikat opublikowany na stronie PZŁ 26 października i 15 listopada, który zawierał jedynie informacje o przeprowadzeniu audytu. Z wynikami audytu podczas posiedzenia 26 października 2018r. zostali zapoznani Łowczowie Okręgowi, którzy formalnie stoją na czele struktur zarządzających Polskim Związkiem Łowieckim. Wyniki audytu zaprezentowali przedstawiciele firmy audytorskiej bez wypowiadania konkretnych osób, na sali nikt nie wypowiedział imienia i nazwiska pani Diany Piotrowskiej. Nieprawdą jest zatem, że na temat konkretnych osób wypowiadał się Łowczy Krajowy. Zarząd Główny również nie ma wiedzy, o jakie rzekome pomówienie chodzi. Trudno bowiem uznać za taki komunikat, w którym Zarząd Główny poinformował jedynie o fakcie przeprowadzenia audytu.

6. Zgodnie z dokumentacją posiadaną przez ZG PZŁ (zakresy obowiązków pracowników, oddelegowania pracowników, nagrody wypłacane pracownikom, umowy zlecenia) działaniami promocyjnymi i organizacją imprez w tym targów zajmował się zespół osób, stąd informacja przedstawiona przez byłą rzecznik prasową, że prace scedowane były na jedną osobę są również nieprawdziwe. Pani Diana Piotrowska zajmowała się koordynacją tych prac.

7. Kolejną nieprawdziwą informacją jest fakt, że pani Piotrowska nie była obecna na posiedzeniu NRŁ wybierającej kandydatów na Łowczego Krajowego, więc nie mogła słyszeć prezentacji wygłaszanej przez obecnego Łowczego Krajowego. Odnośnie informacji o pomocy nowym pracownikom, to również korespondencja służbowa wskazuje o jej braku ze strony pani Piotrowskiej.

8. Nowi pracownicy Zarządu Głównego PZŁ zostali zatrudnieni zgodnie z regulaminem zatrudniania pracowników w PZŁ. Przeprowadzane były konkursy na poszczególne stanowiska, kandydaci musieli spełniać wymagania formalne, stąd ocena byłej pani rzecznik, że zatrudniane są osoby bez doświadczenia jest bezpodstawna.

9. Pani Diana Piotrowska jako rzecznik prasowy PZŁ miała przez ponad dwa lata decydujący wpływ na strategię komunikacji Polskiego Związku Łowieckiego, zarówno tą dotyczącą działań w zakresie media-relations, jak i komunikacji społecznej, a więc postrzeganie łowiectwa przez społeczeństwo. Co do zmian i działań podejmowanych przez ZG PZŁ myśliwi są na bieżąco informowani w newsletterze przekazywanym co najmniej raz w tygodniu. Dodatkowo, należy dodać, że proces zmian nie nastąpi od razu, gdyż zbyt dużo zaległości powstało przez lata, a budżet na obecny rok i podpisane zobowiązania nastąpiły na początku 2018 r. – nowy Łowczy Krajowy sprawuje funkcję od 17 kwietnia 2018 r.

10. Zebrany materiał dowodowy i ustalenia audytorów spowodowały podjęcie kolejnych kroków prawnych, w tym złożenia stosownych zawiadomień do prokuratury. O dalszych krokach w tej sprawie zdecydują odpowiednie, wyznaczone do tego służby.

11. Zarząd Główny w obecnym składzie, jako organ reprezentujący Polski Związek Łowiecki, podkreśla, że stoi na straży przejrzystości i jasności wydatków oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkiem Zrzeszenia. Informujemy, że wobec osób naruszających dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego zostały podjęte stosowne kroki prawne.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: