Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

4 miesiące prac Zarządu Głównego

W dniu 5 lipca br. minęły 4 miesiące pracy nowo powołanego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Pracy Zarządu, który postawione cele i zadania (zwłaszcza te związane z uszczelnieniem  i wzmocnieniem systemu finansowego) realizuje krok po kroku, poprzedzając je merytorycznymi konsultacjami, szeroką panelową dyskusją i ścisłą współpracą z Naczelną Radą Łowiecką. Przyszedł zatem czas na krótkie podsumowanie.

 

Niech liczą się fakty

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w tym dynamicznym czasie przebudowy Związku (Związku, z którego każdy myśliwy powinien być dumny, i z którym każdy myśliwy powinien się identyfikować) warto w swojej ocenie bieżących wydarzeń skupić się na istotnych dla Związku sprawach.

Żeby wybrzmiała prawda, należy najpierw oddzielić ją od fałszu. Fałszu rozpowszechnianego przez środowiska, którym nie „na rękę” jest wprowadzona transparentność finansowa Naszego Związku, gdyż przez to utraciły możliwość wyprowadzania z niego pieniędzy dla własnych korzyści. Środowiska te robią teraz wszystko, by powrócić do starego stylu zarządzania naszym wspólnym majątkiem. W tym celu szerzą np. w prasie lub Internecie nieprawdziwe i szkodliwe dla całej naszej społeczności informacje m.in. o tym, że Polski Związek Łowiecki zmienia swoje funkcjonowanie i cały wypracowany dotąd model łowiectwa.

Zarząd Główny tym samym informuje, że Polski związek Łowiecki, z którego jesteśmy dumni, a którego model łowiectwa jest jednym z najlepszych w Europie, pozostaje w formule w jakiej obecnie istnieje. Na tym kończymy wszelkie spekulacje w tym temacie.

Czteromiesięczna praca Zarządu Głównego

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przez ostatnie cztery miesiące swojej  pracy podjął 95 uchwał, a wraz z pięcioma wydziałami wykonał następujące zadania:

 • Dokonał analizy, oceny i odpowiedzi na 1451 pism, skarg i wniosków.
 • Podjął interwencję w Komendzie Głównej Policji w sprawie blokowania polowań.
 • Podjął rozmowy w sprawie programu pilotażowego dla myśliwych w odniesieniu do badań na boreliozę.
 • Skontrolował cztery Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ – OHZ Wołowiec, Rożniaty, Mikołajki i Grodno.
 • Skontrolował trzy Zarządy Okręgowe PZŁ: Łomża, Elbląg, Lublin. W wyniku kontroli Łowczowie Okręgowi z Elbląga i Lublina zostali zwolnieni dyscyplinarnie, zaś Łowczy Okręgowy z Łomży dostał naganę z wpisem do akt.
 • Przeprowadził dwa kursy na uzyskanie uprawnień dla sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego. Odbyły się one w Toruniu i Tarnobrzegu.
 • Zorganizował i przeprowadził kurs oceny wieku zwierzyny przed i po odstrzale, oraz wstępnej wyceny medalowej trofeów łowieckich.
 • Pracował nad tworzeniem oraz opiniowaniem aktów prawnych ustawowych i wykonawczych, w tym prace nad:
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodów łowieckich,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
 • Monitorował działania związane z pozyskaniem dzików w ramach zwalczania wirusa ASF.
 • Brał udział w pracach grupy roboczej ds. zwalczania ASF
 • Rozstrzygał sprawy sporne w zakresie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.
 • Brał udział w spotkaniu grupy roboczej Ministerstwa Środowiska, Polskiego Związku Łowieckiego oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie szkoleń myśliwych, rolników i pracowników Lasów Państwowych na temat zasad bioasekuracji oraz zarządzania populacją dzika w obwodach, w których ASF jeszcze nie występuje.
 • Weryfikował dokumenty i analizował sprawy bieżące dotyczące kynologii łowieckiej.
 • Przygotował opracowania stanowiące:

-opinię w sprawie podstaw prawnych działalności Polskiego Związku Łowieckiego i Związku Kynologicznego w Polsce w zakresie kynologii łowieckiej i prowadzenia spraw dotyczących użytkowości psów ras myśliwskich z udokumentowanym pochodzeniem,

-koncepcję uporządkowania spraw formalnych w relacji pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim a Związkiem Kynologicznym w Polsce na potrzeby gospodarki łowieckiej, w tym użytkowości psów ras myśliwskich z udokumentowanym pochodzeniem.

 • Opracował nowe cenniki obowiązujące w OHZ ZG PZŁ.
 • Opracował treści nowych umów z Biurami Polowań.
 • Uruchomił środki na reintrodukcje zwierzyny drobnej dla kół łowieckich.

4 mln zł oszczędności w 4 miesiące

Działalność Zarządu Głównego na polu finansowym przyczyniła się do ponad 4 mln zł oszczędności w skali roku. Dobrym przykładem gospodarności Związku jest chociażby kwota 440 tys. zł oszczędności na kosztach reprezentacji Zarządu Głównego. Na kontach Polskiego Związku Łowieckiego znajdują się środki finansowe liczone w milionach złotych, które zostaną rozdysponowane według potrzeb, zgodnie z zasadą racjonalności i gospodarności oraz w ścisłej współpracy z Naczelną Radą Łowiecką. Poniżej przedstawiamy inne działania, które doprowadziły do uszczelniania systemu finansowego i poprawy jego kondycji:

 • Obniżono koszty paliwa
 • Obniżono koszty wynikające z użytkowania telefonów komórkowych, w tym funkcjonującego dotychczas systemu wysyłania smsów
 • Obniżono limity kilometrowe na samochody
 • Obniżono koszty wdrożenia usług RODO i IODO
 • Obniżono koszty systemu informatycznego dla kół łowieckich
 • Obniżono i ujednolicono cenę za kursy dla nowo wstępujących i selekcjonerów
 • Ujednolicono sposób prezentowania informacji na stronach internetowych należących do PZŁ (strony Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych obecnie pozostają w przebudowie)
 • Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem archiwizacji dokumentów w PZŁ
 • Rozpoczęto prace inwentaryzacyjne, które mają na celu ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w majątku zrzeszenia.
 • Wprowadzono comiesięczne raportowanie z wykonania budżetu.
 • Ograniczono koszty poprzez włączenie księgowości OHZ do ZG (przejęto już 5 z 18 OHZ).

Ponadto Zarząd Główny planuje dalsze oszczędności w Związku, a zamierza je zrealizować poprzez:

- obniżenie kosztów obsługi bankowej,

-zwiększenie przychodów z lokat,

- poprawę płynności finansowej pomiędzy oddziałami,

- optymalizację obsługi księgowej w Zarządach Okręgowych.

Polski Związek Łowiecki na arenie międzynarodowej

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wraz z Naczelną Radą Łowiecką podjął decyzję o zacieśnieniu współpracy Związku z Europejską Federacją Łowiectwa i Ochrony (FACE) z siedzibą w Brukseli. Tym samym Polski Związek Łowiecki dołączy do piątki krajów tworzących Zarząd FACE tj. do Hiszpanii, Anglii, Włoch, Niemiec oraz Francji. Polskę w Zarządzie FACE będzie reprezentować członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Kol. Jarosław Kuczaj, który jednocześnie będzie wiceprzewodniczącym w strukturach FACE. Obecność w Zarządzie pozwoli Związkowi ukierunkowanie działań FACE na polskie sprawy, uzyskując mocniejsze wsparcie ze strony Brukseli. W grudniu nastąpi podsumowanie kilkumiesięcznej współpracy z jednoczesną decyzją, w jakiej formie będzie kontynuowana współpraca w przyszłych latach.

„Łowiec Polski” dla każdego myśliwego

W związku z coraz częściej pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat miesięcznika „Łowiec Polski” informujemy, że Nasze czasopismo dalej będzie promować najlepsze tradycje polskiego łowiectwa, stanowić forum dyskusji najbardziej palących problemów i reprezentować szeroki głos naszego środowiska. Są jednak kręgi, którym zależy, aby pismo przestało istnieć na rynku wydawniczym. Tak się jednak nie stanie. Pierwszym krokiem, jaki poczyniliśmy w tym kierunku było obniżenie jego ceny z 24,99 zł do 18,90 zł tak, aby było ono łatwo dostępne. Drugim krokiem będzie dystrybucja czasopisma do każdego myśliwego w ramach składki, bez jej podwyższania.

W spółce Łowiec Polski, która wydaje nasze czasopismo, przeprowadziliśmy kontrolę finansową, zastaliśmy ją bowiem w stanie upadłości majątkowej. Działania, które do tej pory prowadził poprzedni Zarząd nie tworzyły transparentnej i korzystnej polityki finansowej spółki, co potwierdziły wyniki przeprowadzonego audytu.

Powyższy stan rzeczy obrazują m.in. dane publikowane w KRS:

Wypłaty na rzecz Zarządu w latach 2015-2018

1 546 830 zł

Zysk netto wygenerowany w latach 2015-2018

411 904 zł

 

W chwili obecnej spółka Łowiec Polski jest restrukturyzowana.

Zmieniamy się dla Was

Wprowadzane obecnie zmiany, jak i konstruktywna krytyka są bardzo ważne, ponieważ dają impuls do lepszego działania, czego jesteśmy świadomi. Jednakże krytyka dla samej krytyki, którą reprezentują niektóre środowiska i ludzie nieprzychylni  Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, ukrywający swoje prawdziwe oblicze za różnego rodzaju pseudonimami (zwłaszcza w sieci internetowej), doprowadzają niejednokrotnie do dezinformacji i stanowią próbę dyskredytacji Naszej Organizacji, czemu się zdecydowanie przeciwstawiamy, pokazując prawdziwy obraz polskiego łowiectwa.

Szanowne Koleżanki i Koledzy przed nami kolejne etapy wskazywanych przez Was koniecznych przemian w Polskim Związku Łowieckim. Zarząd Główny ciężko pracuje na Wasze zaufanie, zadowolenie i satysfakcję z przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Dbajmy dalej razem o  spuściznę i koloryt polskiego łowiectwa.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: