Strona główna PZŁ
Forum dyskusyjne
login
hasło
[ pomoc ] [ rejestracja ]
Forum > USTAWY I ROZPORZĄDZENIA > Ambona leśnicza a prawo.
Autor Wiadomość
czaplakin
 
 
Wiadomości: 1
Data dodania: 14.08.2011 23:52 drukuj
Czy każdy przypadkowy turysta leśny może sobie wchodzić na taką ambonę? Co się stanie jak będzie jakiś wypadek....
Czy jest jakieś prawo regulujące różne kwestie prawne związane z ambonami?
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 15.08.2011 00:07 drukuj
Po:
1 nie dotykaj
2 nie dotykaj
3 jak będzie siedzał w niej prezes módl sie abyś obficie był wynagradzany upowaznieniem na polowania indywidualne, po modlitwie wskazanym jest pocałowac w rękę lewą, bo z nudów prawą moze robic sobie dobrze, zaś na koniec powiedz obdarż mnie Hubercie jak prezesa naszego( w co już nie powiem)
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 15.08.2011 00:09 drukuj
A na poważnie to nawet djabeł moze po nich chasac bezkarnie!
PTICA
Myśliwy (Gdańsk)
 
ptakjacek@onet.eu
Wiadomości: 4342
Data dodania: 15.08.2011 06:50 drukuj
Prawo budowlane .....
To jest urządzenie łowieckie które powinno na dobrą sprawę byc zgłoszone w wydziale budownictwa danej gminy ..nie wymaga pozwolenie na budowę ale trzeba to zgłosić .
Powinno byc w dobrym stanie technicznym ponieważ za jego stan odpowiada zarządca właściciel ...
W razie nieautoryzaownego urzycia przez osoby postronne i wypadku to właściciel odpowiada za to co sie stało ...
Niestety takie jest prawo
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 15.08.2011 07:34 drukuj
Za spowodowanie wypadku podczas schodzenia czy wchodzenia na urządzenia łowieckie odpowiada tylko i wyłącznie osoba która je spowodowała, jeżeli ambona jest opisana jak należy nie powinien nikt postronny na nią wchodzić prócz myśliwego który sam odpowiada za swoje zdrowie czy życie. Wystarczy w widoczny sposób umieścić właściwy opis i kropka. Słupy telefoniczne, energetyczne tez są budowlami w pojęciu prawa, pozsiadają jednak napis (napisy) ostrzegające i informujące czym grozi wchodzenie na nie. Kiedyś jeden taki co to chciał nabrać sobie trochę prądu do wiaderka wprost ze słupa energetycznego a konkretnie prosto z transformatora zapłacił za to wysoką cenę, nie ma dłoni, i kilku palców w drugiej ręce a w dodatku jest przyziemiony do wózka na resztę swoich dni, żeby było tego mało chciał otrzymać odszkodowanie za ten wypadek i okazało się że jeszcze sam musiał płacić i to nie małe pieniądze za uszkodzenie w/w urządzenia przyjazd karetki, wozu energetycznego i piernik wie jeszcze za co. Teraz pewnie się zastanawia jak to wszystko spłacić i po czorta tam właził hehehe. Brak rozumu nie zwalnia od odpowiedzialności, tabliczki ostrzegawcze były umieszczone prawidłowo a słup był zabezpieczony przed wchodzeniem na niego przez inne osoby niż pracownicy energetyki tak więc.... du.. z odszkodowania a jeszcze trza płacić. Każdy dba o przypisane mu pod opiekę urządzenia konserwuje tudzież wymienia je na nowe, nie zawadzi jak to jest u nas w kole umieścić tabliczkę informacyjną do kogo należy urządzenie łowieckie np: "Urządzenie koła łowieckiego Żuraw wstęp wzbroniony (wchodzisz na własna odpowiedzialność) " i to wystarczy. Inna sprawa że i tak na nią włażą ludzie piernik wie po co ale to już mnie nie interesuje, wlazł na własną odpowiedzialność i tyle. Ja mam tylko dbać o urządzenie żeby było w dobrym stanie i kropka.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 15.08.2011 11:45 drukuj
o tym problemie pisałem wcześniej i tak nie do konca moge się zgodzić z Darkiem. Ambona jest użądzeniem Wysokościowym, wobec tego już osoba budująca to użądzenie winna miec projekt zatwierdzony przez nadzór budowlany. PZŁ winno opracowac prototyp i zatwierdzić w IB i opublikowac jako projekt masowy, i tak wykonane ambony nie inaczej ograniczałby odpowiedzialnosc kół, a na dobra sprawę LP. D.B
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 21.08.2011 21:47 drukuj
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 30.08.2011 19:23 drukuj
Miras, co to jest Twoim zdaniem "urządzenie wysokościowe"? Jak to określenie powiązane jest z prawem budowlanym?
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 30.08.2011 21:45 drukuj
W skrócie, ambona ( uządzenie lesne do obserwacji i polowania na zwierzyne) oddana do użytku po dopuszczeniu przez nadzór budowlany uzytku publicznego( niezabezpieczona) winna posiadac atest! Prawo budowlane! BHp IV rok TL i VI TB lub konstrukcje metalowe BHp IV rok TM oraz biblioteka pedagogiczna (komentarz prawa budowlanego) D.B
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 30.08.2011 22:41 drukuj
Miras, Ty jesteś model.

„W skrócie, ambona ( uządzenie lesne do obserwacji i polowania na zwierzyne) oddana do użytku po dopuszczeniu przez nadzór budowlany uzytku publicznego( niezabezpieczona) winna posiadac atest! Prawo budowlane! BHp IV rok TL i VI TB lub konstrukcje metalowe BHp IV rok TM oraz biblioteka pedagogiczna (komentarz prawa budowlanego)”.

Dobre – podręczniki do nauki przedmiotu w technikum oraz komentarz do prawa budowlanego, źródłem prawa. Jesteś niesamowity.

A moim zdaniem jest trochę inaczej. Trochę, niczym „prawie”, robi różnicę.

Otóż Konstytucja RP stanowi:

„Art. 87.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego”.

Jak widzisz, nie ma tu wymienionych podręczników i komentarzy.
Proponuję, abyś – skoro nie masz w czym – tu (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623 ) sobie trochę pogrzebał. Jeśli znajdziesz tu zapisy świadczące
- o warunku dopuszczenia ambony do użytku przez nadzór budowlany,
- o konieczności posiadania atestów dla ambon,

to daj znać. Sądzę, że chętnie poczytamy, a przy okazji czegoś się nauczymy.
Tymczasem życzę miłych snów i na przyszłość poważniejszego traktowania swoich wystąpień – tu, na Forum ZG PZŁ.
Zapomniałeś – to miejsce zobowiązuje.


Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 01.09.2011 18:21 drukuj
To miejcce nic nie zobowiazuje! Powiem ci kolego ze oprucz trumny!, to wszystkie przedmioty uzytku gospodarczego muszą miec atest, a w budownictwie wszystko co jest w uzytku ludzkim, a nazywa sie obiektem BUDOWLANYM ! D.B
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 01.09.2011 19:03 drukuj
Jednak chyba nawet nie zajrzałeś tu - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623, czyli do ustawy Prawo budowlane.

Miras, a co to jest Twoim zdaniem "atest"? Jaka jest jego prawna definicja? Możesz wskazać mi jego umocowanie w wyżej przywołanej ustawie? A może w jakimś rozporządzenia wydanym na podstawie tej uchwały?

Wracając jeszcze do tego twojego koniecznego "atestu". Zacytuję Ci fragment tej ustawy.

„Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a
w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki;”.

Chcesz powiedzieć, że "figurka" "kultu religijnego" musi mieć "atest"?
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 01.09.2011 19:06 drukuj
Wiesz, na prawie budowlanym w zasadzie się nie znam, więc tym bardziej chętnie czegoś się od Ciebie nauczę. Ponawijaj więc, proszę, trochę o tym "ateście". Bardzom ciekaw tego wszystkiego.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 01.09.2011 19:59 drukuj
Oto następne fragmenty ustawy. Za Chiny nie mogę usytuować w niej ambony. Pewnie niedowidzę, ale mogę na Ciebie liczyć i na pewno wskażesz mi odpowiednie zapisy. Tylko, proszę, celnie.


Ilekroć w ustawie jest mowa o:
6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;


Art. 28
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.

Art. 29
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
22) obiektów małej architektury;

Art. 30
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych
miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie
robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
(przyp.: a więc budowa kapliczek, krzyży przydrożnych, figur, posągów wodotrysków, piaskownic, huśtawek, drabinek, śmietników itp. – budowanych oczywiście w miejscach publicznych)”.


PS
Ani słowa tu o Twoich „atestach”.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 01.09.2011 21:40 drukuj
Miras – i co? Znalazłeś coś?
A może nie znalazłeś, bo nic znaleźć nie da się?
Tak sobie myślę (oczywiście popraw mnie, jeśli się mylę), że może ambony jednak nie podlegają pod zapisy ustawy Prawo budowlane i - mimo wiedzy czerpanej z Twoich podręczników z technikum – pod twoje „atesty”?
Rzuć okiem na dwa zapisy ustawy Prawo łowieckie:

„Art. 8. 3. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie, w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane”.

„Art. 12. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą, po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, [...] wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej”.

Co Ty na to? Tylko, proszę, merytorycznie i z podręcznikami ze szkoły odłożonymi na bok.
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 01.09.2011 22:19 drukuj
hehehe ale jaja normalnie ja wymiękam.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 02.09.2011 13:59 drukuj
art 29 ust 2 Prawo Budowlane w zwiazku z art 30 ust 1 pkt 1. Co zauwazyłem!, zgodnie do tych normatyw na polach wogóle nie wolno budować uządzen lesnych, w tym ambon !
Decyzja pozwolenia na budowę nie dotyczy obiektów gospodarki lesnej, co jednak nie wyklucza obowiązku zgłoszenia w Starostwie ze takie przedsiewzięcie bedzie realizowane, PWB wyda zgode! pod warunkiem ze budowla spełnia normy obiektu budowlanego, czyli Ambona musi miec projekt opracowany przez PZŁ zatwierdzony (atest) przez Nadzór Budowlany!
Atest!- "dokument potwierdzajacy jakosc produktu lub zgodnosć jego wykonania z obowiązujacymi normami wystawiony przez instytucję upowaznioną ". D.B
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 02.09.2011 18:07 drukuj
Miras
Patrzymy na to samo, a widzimy co innego. Dla mnie ambona, jako "urządzenie związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej”, w ogóle nie mieści się w warunkach ustalonych ustawą Prawo budowlane. Jeżeli uważasz, że budowa ambony podlega zgłoszeniu właściwemu organowi w rozumieniu art. 30 (oj, to nie to samo jednak, co ubieganie się o jakiś tam Twój atest, a ponadto wcześniej twierdziłeś nawet, że może być "oddana do użytku po dopuszczeniu przez nadzór budowlany użytku publicznego"), to bądź tak dobry i odpowiednio uzasadnij Twoją tezę, a będzie to z korzyścią dla wszystkich. Ja w każdym bądź razie, mimo usilnych starań, nie zauważam a art. 30 czegokolwiek, co pasowałoby do ambony.
DB
"Atest - ...".
A jaka niby instytucja jest Twoim zdaniem upoważniona do wydania atestu na ambonę i z czego by to miało wynikałać?
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 02.09.2011 19:07 drukuj
PZŁ zleca firmie projektowej wykonanie projektu ambony mysliwskiej spełniajacej wymogi Prawa Budowlanego i Srodowiskowego, projekt za zgodnosć z warunkami potwierdza Nadzór Budowlany czyli (atest). Tak sporzadzony projek jest podany do ZO a te skoleji przesyłają do Kół łowieckich jako masowy Projekt Budowlany ambony Lesnej. Taka ambona jest zgodna z wymogami Prawa Budowlanego i P. Srodowiskowego pod warunkiem ze zostanie zbudowana przez zakład lub Osobe fizyczna posiadajaca uprawnienia budowlane. Taki obiekt jest obiektem chronionym prawem, jezeli ktos postronny uzytkuje w innym celu niż polowanie lub obserwacje jako osoba nieuprawniona to zrzeszenie nie ponosi odpowiedzialnosci w razie utraty zdrowia lub życia przez ta osobe !
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 02.09.2011 22:08 drukuj
Miras ochłoń człowieku ochłoń bo normalnie zaraz się zapalisz z tymi twoimi projektami, atestami i innymi rzeczami, Miras to nie jest wojsko żeby był potrzebny atest na korzystanie np; z kibla w którym musi znajdować się dokładny opis dokonywanej weń czynności z dopiskiem na końcu "po dokonanej czynności należy umyć ręce" i wskazany kierunek do umywalni (najczęściej jedno z drugim znajdowało się w jednym pomieszczeniu)a przy umywalce kolejna instrukcja pt; mycie rąk" jak to zrobić krok po kroku. Ambona to urządzenie łowieckie służące do wykonywania polowania, nie sra... nie mycia rąk tylko polowania a skoro do polowania to ma służyć myśliwym a nie pierwszemu lepszemu ludkowi który na nią włazi piernik wie po co (najczęściej zrobić na paskudę, pomalować sprajem, napisać hu.. czy ci.. czy nawet dokonać wpisu pt; "ja tu bylem" z dopiskiem sisior, pisior czy jakiś tam inny z datą np; 02.09.2011. Ambona to nie jest urządzenie ani budowla użytku publicznego więc zejdź na ziemię.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 02.09.2011 22:58 drukuj
"hehehe, ale jaja - normalnie wymiękam".

Miras

„PZŁ zleca firmie projektowej wykonanie projektu ambony myśliwskiej, spełniającej wymogi Prawa Budowlanego ...”.
„Taka ambona jest zgodna z wymogami Prawa Budowlanego”.

A niby dlaczego ambona powinna spełniać wymogi aż ustawy Prawo budowlane? Z jakich zapisów tej ustawy to wynika? Jeśli potrafisz, wskaż, proszę, je. Potrafisz?
A jeszcze w dodatku

„... zbudowana przez zakład lub osobę fizyczna, posiadającą uprawnienia budowlane”.

Wybacz, ale odnoszę wrażenie, że jak mantrę powtarzasz w kółko to samo, ale nie podajesz żadnych podstaw prawnych. Pleciesz, bo pleciesz.
A może to jest tylko Twoja wizja, Twoje marzenia?
Na takiej płaszczyźnie trudno jest prowadzić merytoryczną dyskusję. Poważnie i życzliwie Ci to mówię.
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 03.09.2011 10:01 drukuj
Daras ! to własnie jet to co ty opisujesz! jak bedziesz budował co kolwiek na swoim podwórku to mazesz nawet z kartonu lub guwna, natomiast tam gdzie kożystają ludzie uprawnieni i nieuprawnieni obiekt musi spełniac pewne wymogi Nałożone Prawem Budowlanym! jak kazdy inny obiekt uzytku publicznego!, a wynika to z zwykłych zasad współżycia społecznego araz przepisów BHp PoPZ, Srodowiskowych Budowlanych i Koscielnych aby za wczesnie człowiekowi nie powiedziec AMEN ! FINEZ ! To sa tak proste sprawy do zrozumienia ze aż przykro dyskutowac!! D>B
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 03.09.2011 12:10 drukuj
Miras, ale tak szczerze - zajrzałeś kiedyś do przywoływanej co chwila tu ustawy Prawo budowlane? Sądzę, że nie, bo nawet w takim zdaniu

"...jak bedziesz budował co kolwiek na swoim podwórku to mazesz nawet z kartonu lub guwna...",

mylisz się bardzo.
Ty naprawdę jesteś model, ale ... sympatyczny model.
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 03.09.2011 17:19 drukuj
Miras zapomniałeś o przepisach Ppoż no chyba że ci się pomyliło podczas klikania i przez przypadek wystukałeś "PoPZ" zamiast ppoż hehehe.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 04.09.2011 01:13 drukuj
Miras, coś zbyt często się mylisz. Czas zastanowić się, dlaczego tak jest. Nie martwi Cię to?
Miras
 
 
Wiadomości: 3712
Data dodania: 07.09.2011 18:39 drukuj
w rozprawce chodziło o AMBONE a nie POPZ, wobec tego b.mały szczegół! Waznym jest że przepisy Unijne (budowlane) nakładają jeden obowiazek na wszystkich bez wyjątku PZŁ czy PZW-tkarski, Moze wrescie utracimy z horyzontu buble budowlane nazywane potocznie AMBONA!
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 07.09.2011 19:26 drukuj
Ale aby o tym "rozprawiać", należałoby znać choć w minimalnym stopniu zapisy prawa, a nie ... podręczników sprzed 20-laty.
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 08.09.2011 09:57 drukuj
widzę Żółtodziób że oczytany jesteś w każdym temacie jak cholera, szkoda gadać normalnie skarbnica wiedzy wręcz chodząca encyklopedia, co to będzie jak cie kiedyś braknie hmmm?
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 08.09.2011 12:47 drukuj
A coś konkretnie i na temat, Daras? Czy tylko kpić potrafisz i nic więcej?
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 12.09.2011 12:06 drukuj
to nic więcej też hahaha.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 12.09.2011 20:01 drukuj
Znowu śmiejesz się sam do siebie? To już aż tak źle z tobą?
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 13.09.2011 17:55 drukuj
ze mną? ze mną lepiej ni z z tobą, ty w przeciwieństwie do mnie rozmawiasz sam ze sobą.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 13.09.2011 23:05 drukuj
Aaaa, nie wiedziałem, że jesteś nikim. Nawet powietrzem nie jesteś?
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 14.09.2011 21:22 drukuj
Wiesz kim ty jesteś? nie wiesz? to ci powiem jesteś zwykłym nawozem i tyle. Żadnego pożytku z ciebie żadnego jesteś zwykłą fabryka gów.. i tyle.
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 14.09.2011 22:16 drukuj
No dobra - pogadaliśmy trochę. Chyba czas na zmiany.
Czas też najwyższy zmienić ton, bo obecny nie wystawia Ci najlepszego świadectwa.
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 16.09.2011 07:50 drukuj
a tobie?
Darz Bór.
Od 1994r myśliwy, selekcjoner, zapalony dzikarz i lisiarz.
Żółtodziób
Myśliwy (Gdańsk)
 
Wiadomości: 529
Data dodania: 16.09.2011 11:15 drukuj
Ty posuwasz się dalej w byciu niemiłym. Mam nadzieję, że to już przeszłość i jeżeli już zdarzy nam się podyskutować, będzie miało to miejsce na płaszczyźnie wzajemnego poszanowania.
Pozdrawiam.
daras6022
Myśliwy (Kraków)
 
dariusz35@op.pl
Wiadomości: 3657
Data dodania: 17.09.2011 21:58 drukuj
Pozdrawiam.
Strona 1 / 1
Moderatorzy: Redakcja ,Jacky nie możesz dodawać wiadomości
nie możesz tworzyć wątków
nie możesz edytować wiadomości
nie możesz usuwać wiadomości
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.